1
00:00:34,313 --> 00:00:36,247
Podívejte na ty stromy.

2
00:00:36,315 --> 00:00:38,306
A to jezero...

3
00:00:40,152 --> 00:00:42,586
Přísahal bych, že cítím zimolez.

4
00:00:42,655 --> 00:00:46,091
Přísahal bych, že cítím i citrónovník...

5
00:00:46,158 --> 00:00:48,388
Neuvěřitelné!

6
00:00:48,461 --> 00:00:51,362
Rostliny...stejné jako na Zemi,

7
00:00:51,430 --> 00:00:53,261
na planetě půl galaxie daleko.

8
00:00:53,332 --> 00:00:56,392
Jaká je pravděpodobnost takové přesnosti?

9
00:00:56,469 --> 00:00:57,697
Astronomická, kapitáne.

10
00:00:57,770 --> 00:01:00,398
Vzhledem k relativní velikosti,
stáří a složení této planety

11
00:01:00,473 --> 00:01:03,840
je velmi nepravděpodobné,
že by se vyvinula stejně

12
00:01:03,909 --> 00:01:05,900
jako Země.

13
00:01:07,580 --> 00:01:09,480
Co je k čertu tohle?

14
00:01:11,550 --> 00:01:13,484
Analýzu, Spocku.

15
00:01:13,552 --> 00:01:15,986
Nějaký cizí kov.

16
00:01:16,055 --> 00:01:17,989
Slitina odolná zkoumání.

17
00:01:18,057 --> 00:01:22,221
Nelze ani přesně určit její stáří.

18
00:01:27,166 --> 00:01:29,657
Tyto vyryté symboly jsou fascinující,

19
00:01:29,735 --> 00:01:31,669
zjevně nějaká forma písma.

20
00:01:31,737 --> 00:01:34,171
Nějaký odhad, co to může být?

21
00:01:34,240 --> 00:01:35,172
Nikoliv, kapitáne.

22
00:01:35,241 --> 00:01:38,574
Ale takto složité stavby

23
00:01:38,644 --> 00:01:40,578
vyžadují velmi důmyslné stavební nástroje,

24
00:01:40,646 --> 00:01:45,583
které obvykle nalezneme u kultur
alespoň tak pokročilých jako jsme my.

25
........