1
00:00:01,606 --> 00:00:05,292
<i>Před třemi týdny se neviditelná
kupole snesla na Chester's Mill.</i>

2
00:00:05,297 --> 00:00:08,057
<i>Odřízla nás od zbytku světa.</i>

3
00:00:08,092 --> 00:00:10,380
<i>Testuje naše hranice.</i>

4
00:00:10,415 --> 00:00:14,139
<i>Nutí každého z nás čelit svým démonům...</i>

5
00:00:14,174 --> 00:00:15,732
<i>vzteku...</i>

6
00:00:15,734 --> 00:00:18,068
<i>smutku...</i>

7
00:00:18,070 --> 00:00:19,803
<i>strachu.</i>

8
00:00:19,805 --> 00:00:21,037
Proboha.

9
00:00:22,225 --> 00:00:26,628
<i>Nyní, s cílem přežít, musíme bojovat proti
nejnebezpečnějšímu protivníkovi,</i>

10
00:00:26,878 --> 00:00:30,413
<i>vnitřnímu nepříteli.</i>

11
00:00:30,415 --> 00:00:32,121
<i>Kdo jste?</i>

12
00:00:32,156 --> 00:00:35,089
Jsem Christine Priceová.
Tohle je má kamarádka Eva.

13
00:00:35,124 --> 00:00:36,819
Promiňte, musím jít na vzduch.

14
00:00:36,854 --> 00:00:40,156
- A vy se všichni znáte?
- My všichni máme čím přispět.

15
00:00:40,158 --> 00:00:45,361
A já zřídím v téhle budově kancelář, takže
kdyby někdo potřeboval podporu, najděte si mě.

16
00:00:49,000 --> 00:00:52,002
Co to děláš?
Čmuchala jsi tu.

17
00:00:52,004 --> 00:00:55,105
- Prosím, řekni mi, že máš tu kameru.
- Co se děje? Ztratila se?

18
00:00:55,107 --> 00:00:58,475
- <i>Výpočet letu meteoritu...</i>
- Terapeutka, to mě poser...

19
00:00:59,343 --> 00:01:01,111
Christine pracuje pro Aktaion.

20
00:01:01,113 --> 00:01:05,915
Spíš ve stejném motelu jako já o dvoje
dveře dál, ale s ní.

21
00:01:08,353 --> 00:01:10,253
Tohle zažene všechnu bolest.

22
00:01:10,255 --> 00:01:12,422
Je to bezpečné. Prozkoumal jsem plány.

23
00:01:12,424 --> 00:01:17,260
Protože ti říkám, že ten sloup je nosný.
........