1
00:00:00,046 --> 00:00:01,889
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,051 --> 00:00:03,484
- Poslal vás Liam.
- Kdo je Liam?

3
00:00:03,486 --> 00:00:06,550
<i>Obelhal mě, abych
z něj udělala superčlověka.</i>

4
00:00:06,555 --> 00:00:10,090
Utekla jsem a od té doby
se ho snažím zastavit.

5
00:00:10,092 --> 00:00:13,427
A teď je to na vás. Jste
jediný, kdo má šanci.

6
00:00:13,661 --> 00:00:15,529
Zítra se vdáváš.

7
00:00:15,563 --> 00:00:18,165
<i>A tomu se do cesty
vůbec nic nepostaví, dobře?</i>

8
00:00:23,872 --> 00:00:25,639
Běžte, honem! Utíkejte!

9
00:00:30,111 --> 00:00:32,546
- Povídej, jsi v pořádku?
- Kam šel?

10
00:00:32,880 --> 00:00:34,414
Je pryč.

11
00:00:57,504 --> 00:00:59,005
Ahoj.

12
00:00:59,339 --> 00:01:01,106
Spala jsi aspoň trochu v noci?

13
00:01:01,141 --> 00:01:02,942
Ani ne. A ty?

14
00:01:02,976 --> 00:01:04,610
Ne.

15
00:01:05,245 --> 00:01:08,113
- Chceš kafe?
- Dám si ráda.

16
00:01:08,948 --> 00:01:13,085
- Necháš si to zašít?
- Ne, ani to není potřeba.

17
00:01:16,054 --> 00:01:17,856
Ale no tak, ty jdeš dnes do práce?

18
00:01:17,890 --> 00:01:23,294
Jo, Tess se snaží vysvětlit, proč
Juliannu zavraždili na naší svatbě, takže...

19
00:01:23,328 --> 00:01:27,596
Jasně. A přesně proto musíme
společně najít Liama. A rychle.

20
00:01:27,600 --> 00:01:29,965
Vincente, co jsem včera řekla,
jsem myslela vážně.

21
00:01:29,969 --> 00:01:32,737
Nechci po něm jít.
Není to naše zodpovědnost.

22
00:01:32,872 --> 00:01:36,563
Jak to můžeš říct? Nejen že zabil
Juliannu, ale úplně zničil naši svatbu.
........