1
00:00:01,500 --> 00:00:03,265
<i>V minulých dílech Teen Wolf...</i>

2
00:00:03,310 --> 00:00:05,100
<i>Stilesi, nic neříkej.</i>

3
00:00:05,113 --> 00:00:07,850
<i>- Proč ne? - Protože já
nikdy nic neřekl o Donovanovi.</i>

4
00:00:11,958 --> 00:00:12,971
<i>Chiméry.</i>

5
00:00:12,990 --> 00:00:14,846
<i>Zavři na tři vteřiny oči.</i>

6
00:00:15,436 --> 00:00:19,334
<i>Má kolem sebe takovou auru.
Nevím, jestli jí ještě můžu věřit.</i>

7
00:00:27,351 --> 00:00:29,327
Vím, co se stalo Donovanovi.

8
00:00:29,853 --> 00:00:31,477
Vím všechno...

9
00:00:35,640 --> 00:00:37,109
Nevíš nic.

10
00:00:38,627 --> 00:00:41,675
Byl jsem tam. Byl jsem v knihovně.

11
00:00:41,897 --> 00:00:44,859
Malia našla tu knížku.
Psala nám, aby zjistila kde jsi.

12
00:00:44,883 --> 00:00:48,302
Říkala, že tě nechávala v knihovně.
Řekl jsem jí, že jsem blízko.

13
00:00:48,336 --> 00:00:51,104
Když jsem sem dorazil,
slyšel jsem spadnout to lešení.

14
00:00:51,540 --> 00:00:54,175
- Viděl jsi ho?
- Jenom to tělo.

15
00:00:57,990 --> 00:01:03,119
Viděl jsem tě vyjít. Něco bych řekl,
ale pak jsem uviděl to policejní auto.

16
00:01:05,973 --> 00:01:07,754
A to tělo bylo pryč.

17
00:01:09,290 --> 00:01:10,633
Nevím, kdo ho vzal.

18
00:01:10,657 --> 00:01:14,138
Viděl jsem jen to, co ty
a nic jsem neřekl, protože ty taky ne.

19
00:01:19,586 --> 00:01:21,406
To není sanitka, že ne?

20
00:01:24,337 --> 00:01:26,244
Měli bychom odtud vypadnout.

21
00:01:28,241 --> 00:01:30,188
Nemůžeme ho tady jenom tak nechat.

22
00:01:30,343 --> 00:01:33,062
Fajn. Dobře, vezmeme ho odtud.

23
00:01:33,846 --> 00:01:36,315
Stejně ty těla už někdo krade, že?

........