1
00:00:00,110 --> 00:00:03,571
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:03,573 --> 00:00:06,656
- Jestli to děláš kvůli firmě...
- Nedělám to kvůli ní.

3
00:00:06,658 --> 00:00:10,571
Je příjemné tu jen tak sedět
a provádět s tebou špatnost.

4
00:00:10,872 --> 00:00:12,108
Takhle to mohlo vypadat.

5
00:00:12,110 --> 00:00:15,821
Všechno to začalo s velmi nadanou
programátorkou, Cameron Howeovou.

6
00:00:15,823 --> 00:00:17,922
Co když tvou výpověď odmítnu?

7
00:00:17,924 --> 00:00:21,713
- Zasloužím si víc.
Zasloužím si tebe. - Jsi ztracený.

8
00:00:22,565 --> 00:00:26,242
- Bez tebe bych to nezvládla.
- Ne, zvládla jsi to celé sama.

9
00:00:26,339 --> 00:00:28,404
- Co se to sakra děje?
- Nevím.

10
00:00:46,181 --> 00:00:49,721
Ústřední síť Westgroupu
je mimo provoz přes 80 hodin.

11
00:00:49,723 --> 00:00:52,319
Newyorský sálový počítač
je mimo provoz už dva dny.

12
00:00:52,321 --> 00:00:54,743
Stovky disků a databází
byly vymazány,

13
00:00:54,745 --> 00:00:58,478
firemní bankovnictví bylo zastaveno,
dokud se neobnoví data o účtech,

14
00:00:58,480 --> 00:01:01,416
právní oddělení zavalily telefonáty
od dodavatelů a třetích stran...

15
00:01:01,418 --> 00:01:03,494
Prostě mi řekněte
ta zatracená čísla.

16
00:01:03,885 --> 00:01:09,230
Cena našich akcií klesla o 8 procent
a vznikly škody v řádech milionů.

17
00:01:12,674 --> 00:01:14,534
A Joe?

18
00:01:16,180 --> 00:01:20,923
Podle rady je na vině, ale myslí si,
že není rozumné chtít trestní stíhání.

19
00:01:22,692 --> 00:01:25,159
Takže si našli obětního beránka.

20
00:01:31,242 --> 00:01:34,379
- Právník za chvíli dorazí.
- Ještě tu není má žena.

21
00:01:34,381 --> 00:01:39,089
- Chtěl bych s ní nejdřív mluvit...
- Až přijde, pošlu ji dál.

........