1
00:02:22,500 --> 00:02:25,140
Rancel!

2
00:02:35,500 --> 00:02:39,140
MESTO BEZ HRANÍC

3
00:04:38,220 --> 00:04:40,900
Ako sa má otec?

4
00:04:41,980 --> 00:04:43,340
Zle.

5
00:04:43,340 --> 00:04:44,900
Čo si čakal?

6
00:04:46,220 --> 00:04:47,780
Nezľakni sa, keď uvidíš,
ako vyzerá.

7
00:05:01,820 --> 00:05:03,300
Nechcel, aby som prišiel.

8
00:05:04,260 --> 00:05:06,500
Nechce sa mi veriť,
žeby si niekedy bol pomyslel,

9
00:05:06,620 --> 00:05:08,500
že mu zistia rakovinu.

10
00:05:10,220 --> 00:05:12,740
Od tej chvíle je tvoj
otec iným človekom.

11
00:05:13,260 --> 00:05:16,340
Akoby chcel pred ľuďmi
ukryť svoj strach.

12
00:05:17,740 --> 00:05:19,860
Stále mlčí a je roztržitý.

13
00:05:20,460 --> 00:05:22,900
Ale doktori hovoria,
že bez ďalších testov,

14
00:05:23,100 --> 00:05:24,460
nie je nič isté.

15
00:05:24,620 --> 00:05:27,140
Luis, Pierre je jeden
z najlepších onkológov.

16
00:05:27,340 --> 00:05:29,700
Vie, že tvoj otec
má dni alebo mesiace

17
00:05:29,900 --> 00:05:32,420
a operácia by iba predĺžila
jeho utrpenie.

18
00:05:32,620 --> 00:05:34,100
Tak potom prečo je tu?

19
00:05:34,220 --> 00:05:36,500
Musíme skúsiť všetko,
či nie?

20
00:05:36,620 --> 00:05:39,460
V Paríži sme preto,
že tvoj otec na tom trval.

21
00:05:39,820 --> 00:05:41,700
Mali sme ostať v Madride.

22
00:05:41,900 --> 00:05:45,060
Myslím, že chcel prísť sem,
lebo ste sa tu spoznali.

23
........