3
00:01:12,586 --> 00:01:14,293
<i>S koncom občianskej vojny,</i>

4
00:01:14,294 --> 00:01:16,907
<i>sa americká civilizácia
vrhla na západ...</i>

5
00:01:16,999 --> 00:01:18,635
<i>ako vlna ovplyvnená prílivom.</i>

6
00:01:18,636 --> 00:01:20,857
<i>Osamelých mužov
nahradili karavány...</i>

7
00:01:20,858 --> 00:01:22,922
<i>a lesk oceľových koľajníc...</i>

8
00:01:22,923 --> 00:01:24,982
<i>čo sa hladko hadili...</i>

9
00:01:24,983 --> 00:01:26,263
<i>cez chodníky...</i>

10
00:01:26,264 --> 00:01:28,579
<i>Niektorí muži bojovali, aby...</i>

11
00:01:28,580 --> 00:01:30,607
<i>dostali železnicu do svojho
mesta.</i>

12
00:01:30,552 --> 00:01:33,761
<i>Iní, aby ju udržali ďaleko.</i>

13
00:01:47,043 --> 00:01:49,035
Vypadni z mesta a nevracaj sa!

14
00:02:11,402 --> 00:02:12,866
Otváram pojednávanie, páni.

15
00:02:12,867 --> 00:02:14,339
Veľmi jednoduchý prípad.

16
00:02:14,959 --> 00:02:17,196
Kovboj je mŕtvy a šerif ho
zabil.

17
00:02:17,701 --> 00:02:19,014
Všetko, o čom musíte rozhodnúť je,...

18
00:02:19,015 --> 00:02:21,423
či šerif postupoval správne,
alebo nie.

19
00:02:23,549 --> 00:02:25,245
Ticho. Ticho.

20
00:02:25,725 --> 00:02:27,222
Zložte si klobúky.

21
00:02:29,353 --> 00:02:31,269
Dobre.
Zasandutie súdu začína.

22
00:02:32,429 --> 00:02:35,022
Starosta, máte čo povedať?

23
00:02:35,310 --> 00:02:37,260
Áno, mám, ctihodnosť.

24
00:02:41,579 --> 00:02:45,205
Pochopte, že obdivujem a rešpektujem...

25
00:02:45,206 --> 00:02:47,092
šerifa Dana Beattieho.

26
00:02:47,127 --> 00:02:49,408
........