1
00:00:05,901 --> 00:00:07,264
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:07,264 --> 00:00:08,993
Odešel jste ze schůzky,
protože jste nechtěl

3
00:00:08,994 --> 00:00:10,737
- mluvit o své matce.
- Jste šílená.

4
00:00:10,738 --> 00:00:14,577
A vy jste vypočítavý narcis,
který je schopný všeho.

5
00:00:14,914 --> 00:00:16,527
Jde o společnost mé sestry.

6
00:00:16,527 --> 00:00:19,679
Dám ti ji, když se
postaráš o její rozvod.

7
00:00:19,716 --> 00:00:20,827
Dobře, udělám to.

8
00:00:20,830 --> 00:00:22,218
Slib mi,
že nebudeš s Esther spát.

9
00:00:22,256 --> 00:00:24,915
To poslední, co bych chtěl,
je spát s tvou sestrou.

10
00:00:24,969 --> 00:00:28,829
- Chcete mě vzít domů?
- Rád bych.

11
00:00:28,866 --> 00:00:30,951
Jack Soloff získal
Fletchera jako klienta.

12
00:00:30,989 --> 00:00:32,309
Teď musím McKernon pustit.

13
00:00:32,345 --> 00:00:35,753
Mrzí mě, v jaké jsi pozici,
ale tentokrát to není kvůli mně.

14
00:00:35,789 --> 00:00:37,492
Ale kvůli Jacku Soloffovi.

15
00:00:37,530 --> 00:00:39,858
Tvoje poslední šance
pracovat pro mě.

16
00:00:39,895 --> 00:00:42,050
Přijmi to
a máš budoucnost.

17
00:00:42,087 --> 00:00:45,391
Nepřijmeš a můžeš jít
za Danielem Hardmanem.

18
00:00:45,427 --> 00:00:47,338
Chci si promluvit
o své matce.

19
00:01:08,528 --> 00:01:09,975
Mami?

20
00:01:14,374 --> 00:01:17,747
- Mami?
- Harvey.

21
00:01:17,783 --> 00:01:19,624
Co tu děláš?

22
00:01:19,627 --> 00:01:22,860
........