1
00:00:00,001 --> 00:00:01,364
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,364 --> 00:00:03,093
Odešel jste ze schůzky,
protože jste nechtěl

3
00:00:03,094 --> 00:00:04,837
- mluvit o své matce.
- Jste šílená.

4
00:00:04,838 --> 00:00:08,677
A vy jste vypočítavý narcis,
který je schopný všeho.

5
00:00:09,014 --> 00:00:10,627
Jde o společnost mé sestry.

6
00:00:10,627 --> 00:00:13,779
Dám ti ji, když se
postaráš o její rozvod.

7
00:00:13,816 --> 00:00:14,927
Dobře, udělám to.

8
00:00:14,930 --> 00:00:16,318
Slib mi,
že nebudeš s Esther spát.

9
00:00:16,356 --> 00:00:19,015
To poslední, co bych chtěl,
je spát s tvou sestrou.

10
00:00:19,069 --> 00:00:22,929
- Chcete mě vzít domů?
- Rád bych.

11
00:00:22,966 --> 00:00:25,051
Jack Soloff získal
Fletchera jako klienta.

12
00:00:25,089 --> 00:00:26,409
Teď musím McKernon pustit.

13
00:00:26,445 --> 00:00:29,853
Mrzí mě, v jaké jsi pozici,
ale tentokrát to není kvůli mně.

14
00:00:29,889 --> 00:00:31,592
Ale kvůli Jacku Soloffovi.

15
00:00:31,630 --> 00:00:33,958
Tvoje poslední šance
pracovat pro mě.

16
00:00:33,995 --> 00:00:36,150
Přijmi to
a máš budoucnost.

17
00:00:36,187 --> 00:00:39,491
Nepřijmeš a můžeš jít
za Danielem Hardmanem.

18
00:00:39,527 --> 00:00:41,438
Chci si promluvit
o své matce.

19
00:01:02,628 --> 00:01:04,075
Mami?

20
00:01:08,474 --> 00:01:11,847
- Mami?
- Harvey.

21
00:01:11,883 --> 00:01:13,724
Co tu děláš?

22
00:01:13,727 --> 00:01:16,960
........