1
00:00:01,000 --> 00:00:05,000
<font color="#0000ff"><b>..Preklad - KAROLKO33..www.titulky.com..</b></font>

2
00:00:14,000 --> 00:00:17,000
Nechali ma samú v dome.

3
00:00:21,000 --> 00:00:25,000
Hovorila som si či za všetkým nie som já sama.

4
00:00:25,001 --> 00:00:27,000
Moja vlastná sabotáž.

5
00:00:29,000 --> 00:00:30,000
Okno otvorené.

6
00:00:31,000 --> 00:00:32,000
Všetkým je to jedno.

7
00:00:32,001 --> 00:00:35,000
Od tej doby sa správala ako blázon.

8
00:00:39,000 --> 00:00:42,000
Boli to dve malé deti a len tam stáli.

9
00:00:44,000 --> 00:00:48,000
V tom ateliéry sa odohraválo niečo temného.

10
00:00:53,000 --> 00:00:54,000
Haló?

11
00:00:54,001 --> 00:00:58,000
Od tej doby čo si sa sem nasťahovala sa chováš divne.

12
00:00:58,001 --> 00:01:00,000
Priala som si, aby náš dom opustili.

13
00:01:07,835 --> 00:01:12,000
<font color="#00ff00"><b>...Ateliér...</b></font>

14
00:01:15,000 --> 00:01:18,000
K tomu, aby som sa rozhodla tvoj súhlas nepotrebujem.

15
00:01:18,001 --> 00:01:22,000
Ja iba hovorím, že to riziko je moc veľké.

16
00:01:22,001 --> 00:01:23,000
Rozumieš?

17
00:01:23,001 --> 00:01:24,000
To je všetko.

18
00:01:25,000 --> 00:01:29,000
Už od dectva som túžila byť maliarkou.

19
00:01:29,001 --> 00:01:31,632
Nič iného som robyť nechcela.

20
00:01:31,633 --> 00:01:37,000
Máš 33 a len tak skončiť v práci je riskanté, rozumieš tomu?

21
00:01:37,001 --> 00:01:42,000
Vieš čo nedokážem pochopiť?
Prečo je pre teba tak ťašké vo mňa veriť?

22
00:01:42,001 --> 00:01:43,000
Ja v teba verím?

23
00:01:43,001 --> 00:01:48,000
Nepoučuj ma, teraz potrebujem priateľa ktorým si bol.

24
00:01:48,001 --> 00:01:49,000
Ktorým som bol?

25
00:01:49,001 --> 00:01:50,000
Áno.
........