1
00:00:05,205 --> 00:00:08,140
Mami, koukej!
Obří lev!

2
00:00:08,142 --> 00:00:09,775
To je jen socha, zlato.

3
00:00:09,777 --> 00:00:12,144
Mami, vím,
jak vypadá socha.

4
00:00:12,146 --> 00:00:13,779
Támhle.

5
00:00:27,690 --> 00:00:30,129
Chodil bych do zoo
na Midgardu častěji,

6
00:00:30,131 --> 00:00:32,530
kdyby měli všechna
zvířata podobná tomuto.

7
00:00:33,534 --> 00:00:35,334
Přivedl sis kamaráda?

8
00:00:35,336 --> 00:00:36,635
To já také.

9
00:00:36,637 --> 00:00:38,070
Super dvojka!

10
00:00:45,078 --> 00:00:47,146
Kdo má tohle na svědomí?

11
00:00:47,148 --> 00:00:48,781
Nějaký zlomyslný ošetřovatel?

12
00:00:48,783 --> 00:00:52,260
Ať už je za tím kdokoli,
ubližování nevinným zvířatům je pěkně ubohé.

13
00:00:59,092 --> 00:01:01,226
Widow, Hawkeyi,
seskupte je.

14
00:01:05,065 --> 00:01:08,133
Falcone, Tony,
vzdušná podpora.

15
00:01:08,135 --> 00:01:11,236
Ant-Mane, zjisti,
kdo ta stvoření zmutoval.

16
00:01:16,510 --> 00:01:18,410
Ani stopa po radiaci.

17
00:01:22,182 --> 00:01:25,584
Ty věci nejsou mutanti.
Byly vylepšené.

18
00:01:25,586 --> 00:01:28,220
Hypervyvinuti,
co nejvíc to bylo možné.

19
00:01:30,190 --> 00:01:32,758
Já mám medvěda.
Postarej se o lemury.

20
00:01:32,760 --> 00:01:34,359
To mají být lemuři?

21
00:01:34,361 --> 00:01:36,261
Hnus!

22
00:01:37,832 --> 00:01:40,399
Tohle jsou trable
přesně pro nás, Zlatovlásko,

........