1
00:00:02,255 --> 00:00:06,176
<i>Před třemi týdny se neviditelná kupole snesla
na Chester's Mill.</i>

2
00:00:06,184 --> 00:00:08,769
<i>Odřízla nás od zbytku světa.</i>

3
00:00:08,804 --> 00:00:11,009
<i>Testuje naše hranice.</i>

4
00:00:11,044 --> 00:00:14,809
<i>Nutí každého z nás čelit svým démonům...</i>

5
00:00:14,844 --> 00:00:16,452
<i>vzteku...</i>

6
00:00:16,454 --> 00:00:18,821
<i>smutku...</i>

7
00:00:18,823 --> 00:00:20,523
<i>strachu.</i>

8
00:00:20,525 --> 00:00:21,757
Proboha.

10
00:00:23,194 --> 00:00:27,597
<i>Nyní, s cílem přežít, musíme bojovat proti
nejnebezpečnějšímu protivníkovi,</i>

12
00:00:27,599 --> 00:00:30,800
<i>vnitřnímu nepříteli.</i>

13
00:00:30,802 --> 00:00:35,251
Čím dříve se staneš jeho partnerkou, tím rychleji
se stane tím, kým potřebuji. Ochráncem.

15
00:00:35,286 --> 00:00:38,741
Ty a já jsme součástí něčeho velkého.
Jsi jeden z nás.

16
00:00:38,743 --> 00:00:42,266
Omlouvám se. Ale já nikdy nebudu tím,
kým chceš, abych byl.

17
00:00:43,914 --> 00:00:46,148
Co se stalo?
Co mám dělat?

18
00:00:46,150 --> 00:00:49,477
Dostaň mě do jeskyně.

19
00:00:52,256 --> 00:00:54,155
Teď to do nás začne narážet?

20
00:00:54,190 --> 00:00:56,792
- Proboha.
- To vypadá jako meteorit!

22
00:00:56,794 --> 00:00:59,326
Máme způsob, jak bojovat proti rodině.

23
00:00:59,361 --> 00:01:01,097
- Jak?
- Emoce.

24
00:01:01,099 --> 00:01:04,467
- Jste si jistí, že to chcete udělat?
- Na to se ani nemusíš ptát, zrzko.

26
00:01:04,469 --> 00:01:06,537
Takže tady započne odpor.

28
00:01:07,301 --> 00:01:11,078
Kvůli tobě. Až vyjde ven, budeš
muset nést vinu za to, co jsi udělal.

29
00:01:27,491 --> 00:01:30,542
........