1
00:00:02,141 --> 00:00:04,381
<i>(Vypravěč) Z chaosu New Yorských ulic...</i>

2
00:00:04,393 --> 00:00:08,979
<i>Povstala skupina
vizionářských gangsterů.</i>

3
00:00:08,981 --> 00:00:12,115
<i>Nemravní zabijáci a kriminální géniové</i>

4
00:00:12,151 --> 00:00:14,568
<i>předurčeni k vytvoření
vlastní verze</i>

5
00:00:14,620 --> 00:00:16,987
<i>amerického snu.</i>

6
00:00:17,039 --> 00:00:20,157
<i>Lucky Luciano, Meyer Lansky,</i>

7
00:00:20,159 --> 00:00:23,160
<i>Bugsy Siegel, Vito Genovese,</i>

8
00:00:23,162 --> 00:00:26,246
<i>a Frank Costello
vytvořili spojenectví</i>

9
00:00:26,298 --> 00:00:29,049
<i>a přeměnili podsvětí.</i>

10
00:00:29,084 --> 00:00:32,636
Díváme se na chlapy,
kteří nosili obleky za stovky dolarů

11
00:00:32,671 --> 00:00:34,504
a prsteny s diamanty

12
00:00:34,556 --> 00:00:37,224
<i>Tihle chlapy nemuseli
ráno vstávat brzo.</i>

13
00:00:37,259 --> 00:00:40,644
<i>Nemuseli ani honit čas.</i>

14
00:00:40,679 --> 00:00:43,146
<i>Během 50leté éry,</i>

15
00:00:43,182 --> 00:00:46,433
<i>tito ambiciózní, mladí
imigranti přišli spolu,</i>

16
00:00:46,485 --> 00:00:48,185
<i>vytvořili Americkou mafii.</i>

17
00:00:48,187 --> 00:00:53,023
<i>
Vydělávali miliony, zabíjeli tisíce...</i>

18
00:00:53,075 --> 00:00:58,578
<i>A změnili tvář zločinu navždy.</i>

19
00:00:58,614 --> 00:01:01,665
<i>Jejich moc se táhla
přes dva kontinenty,</i>

20
00:01:01,700 --> 00:01:05,752
<i>měla vliv na světovou válku...</i>

21
00:01:05,787 --> 00:01:09,039
<i>A vytvořila impérium.</i>

22
00:01:09,041 --> 00:01:11,541
<i>Skutečně si nemyslím,
že by někdo dokázal popsat,</i>

23
00:01:11,543 --> 00:01:15,262
<i>jak mafie zasáhla Ameriku.</i>
........