2
00:00:32,082 --> 00:00:36,086
Z vaší nevzdělanosti je mi zle
a mám vztek.

3
00:00:50,350 --> 00:00:53,603
ZÁVADA NENÍ NA VAŠEM PŘIJÍMAČI.

4
00:00:53,638 --> 00:00:56,106
NESNAŽTE SE SROVNAT OBRAZ.

5
00:00:56,141 --> 00:00:59,109
VYSÍLÁNÍ TEĎ ŘÍDÍME MY.

6
00:00:59,609 --> 00:01:01,111
NASTAVUJEME OBRAZ HORIZONTÁLNĚ.

7
00:01:01,146 --> 00:01:04,114
NASTAVUJEME OBRAZ VERTIKÁLNĚ.

8
00:01:04,149 --> 00:01:06,616
MŮŽEME OBRAZ ÚPLNĚ ROZMAZAT

9
00:01:06,651 --> 00:01:08,735
NEBO VYLADIT DO KŘIŠŤÁLOVÉHO JASU.

10
00:01:09,119 --> 00:01:10,987
PŘÍŠTÍ HODINU SEĎTE TIŠE,

11
00:01:11,022 --> 00:01:13,623
A MY BUDEME ŘÍDIT VŠE,
CO UVIDÍTE A USLYŠÍTE.

12
00:01:13,658 --> 00:01:16,626
PŘIPRAVTE SE K ÚČASTI
NA VELKÉM DOBRODRUŽSTVÍ.

13
00:01:16,661 --> 00:01:20,630
PŘIPRAVTE SE NA HRŮZU A ZÁHADY

14
00:01:20,665 --> 00:01:25,135
SAHAJÍCÍ OD NEJZAZŠÍCH HLUBIN VĚDOMÍ...

15
00:01:25,200 --> 00:01:27,600
AŽ PO KRAJNÍ MEZE.

15
00:01:28,200 --> 00:01:30,600
ŠESTÝ PRST

16
00:01:54,664 --> 00:01:57,667
Kam jdeme?

17
00:01:57,702 --> 00:02:00,670
Život - ten věčný,
záhadný dar -

18
00:02:00,705 --> 00:02:03,173
se stále vyvíjí.

19
00:02:03,208 --> 00:02:06,176
Jaké zázraky a hrůzy
má pro nás evoluce

20
00:02:06,211 --> 00:02:09,679
připravené pro příštích
10.000 let?

21
00:02:09,714 --> 00:02:12,182
Milion let?
Šest milionů let?

22
00:02:13,218 --> 00:02:14,184
Paní Ivesová?

23
00:02:15,720 --> 00:02:18,054
Paní Ivesová?

24
........