1
00:00:00,010 --> 00:00:01,807
Moje další část života
bude taková, jakou ji chci.

2
00:00:01,812 --> 00:00:03,886
Nevím, co vidíš ve své
budoucnosti ty,

3
00:00:03,886 --> 00:00:05,117
ale já tě vidím v té své.

4
00:00:05,295 --> 00:00:06,710
<i>V předchozích dílech Mistresses...</i>

5
00:00:06,956 --> 00:00:08,790
- Možnost, že jste těhotná?
- Beru prášky.

6
00:00:08,875 --> 00:00:11,293
Žádné vynechání dávky či její zdvojení?

7
00:00:11,394 --> 00:00:12,794
Jednou nebo dvakrát.

8
00:00:12,929 --> 00:00:15,464
Téměř jako by mnou
Joss byla posedlá.

9
00:00:15,565 --> 00:00:17,682
Některé věci, které
říkávala o Lucovi.

10
00:00:17,800 --> 00:00:18,417
Jaké věci?

11
00:00:18,432 --> 00:00:20,969
Například řekla: "Víš, že bych
ho pro tebe i zabila."

12
00:00:21,104 --> 00:00:22,387
Josslyn Carver,

13
00:00:22,472 --> 00:00:24,473
jste zatčena za vraždu Lucy Rainese.

14
00:00:24,557 --> 00:00:25,403
Ne počkat!

15
00:00:25,403 --> 00:00:27,752
Cokoliv řeknete může a bude
použito proti vám...

16
00:01:21,363 --> 00:01:23,615
Máš spodní lůžko.

17
00:01:31,874 --> 00:01:35,176
Titulky připravila Gavreel.

18
00:01:35,261 --> 00:01:37,545
Kéž bych měl lepší zprávy.

19
00:01:37,630 --> 00:01:39,964
Minulou noc, jak byla Joss obeznámena,

20
00:01:40,049 --> 00:01:41,266
byla úředně obviněna

21
00:01:41,383 --> 00:01:44,352
z úkladné vraždy prvního stupně.

22
00:01:44,436 --> 00:01:46,721
Bude zadržena bez kauce,
jelikož kauce není povolena..

23
00:01:46,855 --> 00:01:47,763
- Bez kauce?

........