1
00:00:00,000 --> 00:00:02,169
<i>Subtitles brought to you
by The Hot Bloodsuckers Team @Viki</i>

2
00:00:02,169 --> 00:00:04,473
CZ - Ainny (www.ainny.cz)

3
00:00:06,500 --> 00:00:07,941
<i>11. díl</i>

4
00:00:23,380 --> 00:00:25,330
Co tu děláš?

5
00:00:25,330 --> 00:00:28,260
Chtěla jsi umřít?

6
00:00:28,260 --> 00:00:31,470
Nevím, jak teď budu žít.

7
00:00:32,960 --> 00:00:35,480
Ani proč bych měla.

8
00:00:39,320 --> 00:00:42,220
Nechci žít.

9
00:00:42,220 --> 00:00:44,320
Dobře.

10
00:00:44,320 --> 00:00:46,790
Pak musíš umřít.

11
00:00:46,790 --> 00:00:48,580
Chápu to.

12
00:00:48,580 --> 00:00:52,190
Vezmu tě na místo zemřelých.

13
00:00:58,650 --> 00:01:01,480
<i>Pokud chcete Gwia opravdu zničit,</i>

14
00:01:01,480 --> 00:01:03,680
přijďte do Hwa Yang Gaku.

15
00:01:03,680 --> 00:01:08,010
Pak vám ty zápisky dám.

16
00:01:08,750 --> 00:01:13,270
<i>Tento nový palác bude
bitevním polem v souboji s Gwiem.</i>

17
00:01:13,270 --> 00:01:17,210
Pomalu bys ses měl připravit
na odevzdání koruny, nemyslíš?

18
00:01:17,210 --> 00:01:20,170
Není to tak dlouho,
co se korunní princ vrátil do paláce.

19
00:01:20,170 --> 00:01:23,520
Takže mu dáme trochu času.

20
00:01:23,520 --> 00:01:25,850
Musím ihned zkontrolovat,

21
00:01:25,850 --> 00:01:29,300
jestli korunní princ pobral,
co to znamená být králem.

22
00:01:29,300 --> 00:01:32,990
Pokud bude jeho srdce
připraveno mi sloužit,

23
00:01:33,680 --> 00:01:37,430
pak ho ožením s dívkou,
kterou jsem vybral.

24
........