1
00:00:00,430 --> 00:00:02,116
<i>Subtitles brought to you
by The Hot Bloodsuckers Team @Viki</i>

2
00:00:02,116 --> 00:00:04,247
CZ - Ainny (www.ainny.cz)

3
00:00:16,370 --> 00:00:20,370
Jak můžete říkat,
že jste jiný než Gwi?

4
00:00:24,680 --> 00:00:26,810
Učenče!

5
00:00:42,170 --> 00:00:43,910
Proč jsi tady?

6
00:00:43,910 --> 00:00:47,450
Co se to tu děje?

7
00:00:56,300 --> 00:00:58,850
Tohle...

8
00:01:09,340 --> 00:01:13,270
Korunní princi, k zemi, prosím!

9
00:01:22,680 --> 00:01:24,870
Pojďme.

10
00:01:30,900 --> 00:01:34,050
Nechte je být.

11
00:01:34,920 --> 00:01:36,790
<i>12. díl</i>

12
00:01:40,780 --> 00:01:43,840
Proč se tu takhle
lehkomyslně potuluješ?

13
00:01:52,740 --> 00:01:56,260
Jak to,
že jste byl s korunním princem?

14
00:01:57,950 --> 00:02:01,920
Chystali jsme se spojit
svoje síly v boji proti Gwiovi.

15
00:02:01,920 --> 00:02:03,640
Jenže

16
00:02:03,640 --> 00:02:08,610
jsem slyšel, že král i princ
se Gwiovi podrobili.

17
00:02:09,420 --> 00:02:12,000
Řekl jsem mu,
že jestli chce s Gwiem bojovat,

18
00:02:12,000 --> 00:02:14,300
tak aby přišel do Hwa Yang Gaku.

19
00:02:14,300 --> 00:02:17,460
Ale princ nakonec nepřišel.

20
00:02:17,460 --> 00:02:20,820
Pokud by se princ Gwiovi podrobil,

21
00:02:20,820 --> 00:02:24,420
nikdy bych mu to neodpustila.

22
00:02:25,100 --> 00:02:27,690
Ale myslím si, že on není ten typ.

23
00:02:28,240 --> 00:02:30,870
Proč si to myslíš?

24
........