1
00:00:45,894 --> 00:00:47,604
Ježiši...

2
00:02:46,223 --> 00:02:48,809
NAJDĚTE MI HRDINU

3
00:02:51,520 --> 00:02:53,647
ČÁST PRVNÍ

4
00:02:59,403 --> 00:03:01,405
YONKERS, NEW YORK

5
00:03:46,408 --> 00:03:48,493
ÚNOR 1987

6
00:04:32,204 --> 00:04:34,081
Yonkers.

7
00:04:35,207 --> 00:04:37,375
Šest minut. Nejvýš sedm.

8
00:05:13,036 --> 00:05:16,832
Vydáme se na východ.
Na druhou stranu od dálnice.

9
00:05:23,755 --> 00:05:27,884
-To je Palmer?
-Ne, to bude spíš Tuckahoe.

10
00:05:34,975 --> 00:05:38,770
Teď na západ. Getty Square.

11
00:05:43,734 --> 00:05:46,486
-Chcete to obkroužit znovu?
-Jo.

12
00:05:52,200 --> 00:05:56,747
Komise pro územní plánování
podmínila svůj souhlas s výjimkami

13
00:05:56,872 --> 00:06:01,041
pro městskou radu podmínkami
následujícího rozsahu...

14
00:06:01,092 --> 00:06:02,118
Díky, Kath.

15
00:06:03,211 --> 00:06:06,006
-To jsou všechny schůze tak nudné?
-Většina jo.

16
00:06:07,758 --> 00:06:11,053
-Tohle je pan Oxman?
-Harry? Ano.

17
00:06:11,303 --> 00:06:13,722
-Ještě jste se neseznámili?
-Ne, zatím ne.

18
00:06:13,847 --> 00:06:16,892
O té práci jsem se doslechla
od otce Duffella od Svatého Petra.

19
00:06:17,017 --> 00:06:20,520
-Pan Oxman je demokrat, že?
-Tady v Yonkers strany nehrají roli.

20
00:06:20,687 --> 00:06:24,691
Kdo má na radnici většinu,
má pod kontrolou celé město.

21
00:06:24,941 --> 00:06:26,693
Třeba Angelo Martinelli,
starosta.

22
00:06:26,818 --> 00:06:29,071
Je to republikán a je tu
už celou věčnost.
........