1
00:00:00,488 --> 00:00:04,088
<i>V minulém díle "The
Making of the Mob New York"...</i>

2
00:00:04,154 --> 00:00:05,721
<i>Na přelomu století,</i>

3
00:00:05,788 --> 00:00:07,388
<i>desetitisíce imigrantů</i>

4
00:00:07,454 --> 00:00:09,754
<i>připluly do New Yorku.</i>

5
00:00:10,713 --> 00:00:13,446
<i>A jako nemilosrdné gangy,
které bojovaly o svá území,</i>

6
00:00:13,513 --> 00:00:16,380
<i>vynořila se nová skupina mafiánů.</i>

7
00:00:18,380 --> 00:00:20,780
<i>Charles Luciano, Meyer Lansky,</i>

8
00:00:20,846 --> 00:00:25,046
<i>Bugsy Siegel, Frank
Costello a Vito Genovese</i>

9
00:00:25,113 --> 00:00:27,946
<i>šplhali výše
New Yorským podsvětím,</i>

10
00:00:28,013 --> 00:00:30,113
<i>pracováním pro krutého
mafiánského bosse,</i>

11
00:00:30,180 --> 00:00:32,013
<i>Joea Masseriu.</i>

12
00:00:35,480 --> 00:00:38,780
Úroveň pouličních skupin
rváčů otřásly lidmi

13
00:00:38,846 --> 00:00:41,813
<i>a zorganizovali
se do ještě větších skupin</i>

14
00:00:41,880 --> 00:00:43,146
<i>aby otřásli všemi
koho potkají.</i>

15
00:00:43,213 --> 00:00:46,713
Brali sázky. Prodávali drogy.

16
00:00:46,780 --> 00:00:52,380
<i>Po Masseriových kšeftech s heroinem,
díky kterým skončil Luciano ve vězení,</i>

17
00:00:52,446 --> 00:00:55,180
<i>se Luciano přidal
k židovskému zločinnému géniovi,</i>

18
00:00:55,246 --> 00:00:57,113
<i>Arnoldu Rothsteinovi.</i>

19
00:00:57,180 --> 00:01:00,546
<i>Bezpečnost je v tom,
že nikdo neví kdo jsi.</i>

20
00:01:01,613 --> 00:01:03,380
<i>A rozhodl se,
že je čas na změnu.</i>

21
00:01:09,413 --> 00:01:11,380
<i>Ale k tomu,
aby se Luciano a jeho skupina</i>

22
00:01:11,446 --> 00:01:14,280
<i>dostali na vrchol,
........