1
00:00:01,634 --> 00:00:03,607
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:03,637 --> 00:00:05,392
Proboha!

3
00:00:05,422 --> 00:00:09,890
Doktore Barnesi, doktor Goodweather
byl v CDC vaším podřízeným.

4
00:00:09,890 --> 00:00:11,516
Goodweather zešílel.

5
00:00:11,546 --> 00:00:13,301
Udělal jsem vše,
abych ho zastavil.

6
00:00:13,331 --> 00:00:15,828
Odteď už se tě to netýká.

7
00:00:16,000 --> 00:00:18,489
Nechal jsem ho zatknout FBI.

8
00:00:18,519 --> 00:00:21,812
Jsou to zlí predátoři.
Je třeba je utratit.

9
00:00:21,842 --> 00:00:24,786
Získáme zpět
Staten Island, blok po bloku.

10
00:00:24,816 --> 00:00:27,923
Staten Island
je oblast bez nákazy.

11
00:00:28,333 --> 00:00:32,332
Najít lék nebo vyrobit
vakcínu je téměř nemožné.

12
00:00:32,362 --> 00:00:35,031
Můžeme ale
použít vše, co známe,

13
00:00:35,061 --> 00:00:38,540
abychom zabránili epidemii,
a díky tomu začít novou.

14
00:00:38,540 --> 00:00:40,477
Nakazit nakažené.

15
00:00:40,589 --> 00:00:42,189
Přerušit řetězec.

16
00:00:42,189 --> 00:00:44,289
Je nakažený
a šíří se to.

17
00:00:46,510 --> 00:00:48,942
Pán je nutí spáchat sebevraždu.

18
00:00:48,972 --> 00:00:50,579
Funguje to.

19
00:01:09,037 --> 00:01:12,101
Otevřete! Policie.

20
00:01:14,935 --> 00:01:16,406
Toto je povinná evakuace.

21
00:01:16,436 --> 00:01:19,302
Uklidněte se, prosím.
Má žena je velmi nemocná.

22
00:01:19,332 --> 00:01:20,899
Musí se nechat dole otestovat.

23
00:01:20,929 --> 00:01:22,383
........