1
00:00:58,987 --> 00:01:01,787
KRIZE

2
00:01:07,871 --> 00:01:09,793
Vadilo by vám moc,
kdybych to vzal?

3
00:01:09,873 --> 00:01:12,969
-Dejte mi ten telefon!
-Jistě. Nestřílejte!

4
00:01:13,001 --> 00:01:15,766
Předávám mu telefon.
Ambasádu obsadila armáda.

5
00:01:15,796 --> 00:01:18,477
Zajmou mě a zabijí Rafíka.
Jste na hlasito.

6
00:01:18,715 --> 00:01:21,977
-S kým mluvím? -Ministr zahraničí
USA Walter Larson. Kdo je tam?

7
00:01:22,135 --> 00:01:25,397
<i>Generál Ahmed Alí</i>
<i>z Pákistánských ozbrojených sil.</i>

8
00:01:25,514 --> 00:01:29,108
Zamánův nejvyšší generál.
Sežeňte mi, co můžete.

9
00:01:30,144 --> 00:01:32,112
Do hajzlu!
Poslyšte, generále...

10
00:01:32,229 --> 00:01:32,988
<i>Poslyšte vy!</i>

11
00:01:33,021 --> 00:01:36,817
Za pár minut nad vaší někdejší
ambasádou uvidíte naši vlajku.

12
00:01:36,942 --> 00:01:39,575
Taky jsme zadrželi vašeho
nejvyššího zbylého diplomata.

13
00:01:39,653 --> 00:01:41,408
Myslí mě, pane!

14
00:01:41,488 --> 00:01:44,917
Generále, důrazně vám radím:
neunášejte amerického představitele.

15
00:01:45,033 --> 00:01:48,544
Pane ministře, sami jste unesli
sedm krásných dětí našeho národa,

16
00:01:48,620 --> 00:01:50,672
takže ještě prokazuji
značnou umírněnost.

17
00:01:50,747 --> 00:01:53,677
Generále, zkusme se dohodnout.
Co žádáte? Na stole je všechno.

18
00:01:53,709 --> 00:01:54,468
Myslím to vážně.

19
00:01:54,585 --> 00:01:57,384
Je mi líto,
s teroristy Pákistán nejedná.

20
00:01:57,504 --> 00:01:59,259
-Sbohem, pane ministře.
<i>-Počkejte!</i>

21
00:01:59,339 --> 00:02:02,056
Za šedesát vteřin zazvoní
velvyslancova bezpečná linka.
........