1
00:00:31,129 --> 00:00:32,765
Zpomal.

2
00:00:49,003 --> 00:00:51,292
Byla jsi tam proti své vůli.

3
00:00:51,519 --> 00:01:00,127
Proto jsem se s tebou snažil domluvit.
Glenn mi řekl, že jsi mu zachránila život.

4
00:01:00,346 --> 00:01:01,848
A on zase ten můj.

5
00:01:03,941 --> 00:01:06,272
Tak to u nás chodí, co?

6
00:01:06,541 --> 00:01:08,441
Přesně tak.

7
00:01:09,444 --> 00:01:11,180
Hej.

8
00:01:15,831 --> 00:01:17,698
Koukej něco sníst.

9
00:01:17,944 --> 00:01:19,895
Vyrážíme za úsvitu.

10
00:01:55,312 --> 00:01:57,866
Mluvil jsem s Rickem.

11
00:01:58,061 --> 00:02:00,932
Někteří vědí, co jsi
ve vězení provedla.

12
00:02:04,562 --> 00:02:06,905
Daryl, Maggie.

13
00:02:07,116 --> 00:02:09,554
Přijali to.

14
00:02:09,809 --> 00:02:12,297
Jinak bys tu nebyla.

15
00:02:13,976 --> 00:02:15,929
Půjdu si promluvit s ostatními.

16
00:02:16,101 --> 00:02:18,366
Říct jim, ať se s tím také smíří.

17
00:02:19,867 --> 00:02:21,490
To není nutné.

18
00:02:23,603 --> 00:02:26,270
Ne, je to nutné.

19
00:02:27,773 --> 00:02:29,340
Zkrátka je to nutné.

20
00:02:34,078 --> 00:02:37,535
Nemusíme jim říkat,
co se stalo holkám.

21
00:02:37,738 --> 00:02:39,377
Nechce se mi do toho.

22
00:02:40,933 --> 00:02:43,206
Proč?

23
00:02:43,422 --> 00:02:46,221
Prostě na to chci zapomenout.

24
00:03:24,835 --> 00:03:26,615
Postarám se o něj.

25
........