1
00:00:04,045 --> 00:00:06,665
Léky jsou připraveny,
ale musíme jednat rychle.

2
00:00:06,688 --> 00:00:09,971
Řekl jsem ne.
Prosím, nechte nás být.

3
00:00:12,210 --> 00:00:15,266
Malárie je léčitelná,
reverende Scotte.

4
00:00:15,291 --> 00:00:16,466
Ahoj, Rachel.

5
00:00:16,491 --> 00:00:19,458
Pokud mi nedovolíte
vám pomoct, vaše žena zemře.

6
00:00:19,483 --> 00:00:24,151
Já věřím. Pouze Pán
rozhoduje o životě a smrti.

7
00:00:55,053 --> 00:00:56,709
<i>Věži Viper,
tady Saberhawk jedna.</i>

8
00:00:56,734 --> 00:00:58,910
<i>Asi devět kilometrů
od levoboku, vracíme se.</i>

9
00:00:58,935 --> 00:01:01,737
<i>Saberhawku jedna, tady
věž Viper, máme radarový kontakt.</i>

10
00:01:04,001 --> 00:01:07,401
Velící, vítr je v zákrytu.
Žádám o povolení přistát.

11
00:01:07,426 --> 00:01:08,796
Přistání povoleno, palubní.

12
00:01:08,821 --> 00:01:11,062
Helikoptéro, tady věž,
máte povoleno přistát.

13
00:01:12,545 --> 00:01:14,107
Tady Nathan James,
vracejí se.

14
00:01:14,132 --> 00:01:17,263
<i>Můžete přistát, Saberhawk jedna.</i>

15
00:01:19,615 --> 00:01:22,568
<i>Jste na šesti metrech.</i>

16
00:01:22,593 --> 00:01:24,407
<i>Dolů.</i>

17
00:01:24,432 --> 00:01:25,932
<i>Dolů.</i>

18
00:01:25,957 --> 00:01:29,738
<i>Přistání dokončeno, vypnout motory.</i>

19
00:01:36,390 --> 00:01:40,744
Pane, loď je na kurzu 2-9-0,
plujeme rychlostí 25 uzlů.

20
00:01:40,769 --> 00:01:44,487
Jsme asi 350 kilometrů
od New Orleans.

21
00:01:44,512 --> 00:01:46,679
A zůstáváme 130 kilometrů
od pobřeží Zálivu.

22
00:01:46,704 --> 00:01:49,899
........