1
00:00:01,529 --> 00:00:04,957
Jsme klony. Jsme jako laboratorní
krysy v nelegálním experimentu.

2
00:00:04,958 --> 00:00:06,327
Tohle jsou rodiče Rachel.

3
00:00:06,328 --> 00:00:08,929
Projeket Leda, to zní
jako nějaká armádní hantýrka.

4
00:00:08,930 --> 00:00:10,523
Vytvořila nás armáda?

5
00:00:11,912 --> 00:00:15,514
Jsme nemocné.
Vaše malé holčičky umírají.

6
00:00:15,515 --> 00:00:18,082
Vaše pokusy vytvořit
nové klony úspěchem neskončí.

7
00:00:18,083 --> 00:00:20,092
Chci klíč k té tvojí šifře.

8
00:00:20,553 --> 00:00:23,071
Ostrov doktora Moreaua.

9
00:00:23,072 --> 00:00:25,962
Dal mi ji profesor Duncan.

10
00:00:25,963 --> 00:00:28,226
- Pro tvá embrya.
- Tohle jsou moje děti?

11
00:00:28,227 --> 00:00:31,124
Za devět měsíců přivítáme
na světě tvoje malé já.

12
00:00:31,125 --> 00:00:34,299
Můj otec je otcem,
nosím v sobě tvoje děti.

13
00:00:36,353 --> 00:00:39,031
- Zapálila jsi těm
rybím lidem ranč? - Ne.

14
00:00:39,032 --> 00:00:40,496
Tetičko Cosimo.

15
00:00:41,562 --> 00:00:43,459
Už nebudete pracovat s klony.

16
00:00:43,461 --> 00:00:45,869
- Frankfurt.
- Není to osobní.

17
00:00:45,870 --> 00:00:48,041
Pokud zemře, bude to osobní.

18
00:00:48,042 --> 00:00:51,778
Kira darovala kostní dřeň,
aby zachránila Cosimu.

19
00:00:52,449 --> 00:00:54,403
Užij si svou ooforektomii.

20
00:00:58,029 --> 00:01:01,268
- Sarah mi nikdy neodpustí.
- Udělala jste to, co jste musela.

21
00:01:01,269 --> 00:01:03,428
Jmenuju se Marian Bowlesová
a jsem z Topside.

22
00:01:03,429 --> 00:01:06,326
Řídíme skupinu Dyad.

........