1
00:00:00,000 --> 00:00:03,929
<i>- V minulých dílech:</i>
- Žijeme ve vážně vzrušující době.

2
00:00:03,931 --> 00:00:05,635
Pokud budete svědčit,

3
00:00:05,637 --> 00:00:08,625
dosvědčím, že jsem u toho
datového logu porušila postup.

4
00:00:08,627 --> 00:00:11,078
Zrealizovali jsme honeypot,
server CS30.

5
00:00:11,080 --> 00:00:14,658
Chtěl bych si ověřit
vaše nálezy, hlavně ten server.

6
00:00:14,850 --> 00:00:18,685
Chtějí s vámi mluvit detektivové.
Na střeše se našlo tělo.

7
00:00:18,687 --> 00:00:21,806
Oba jste znali zesnulou,
Sharon Knowlesovou.

8
00:00:21,808 --> 00:00:23,316
Sharon Knowlesová?

9
00:00:24,226 --> 00:00:26,422
Asi už rodí.
Musíme do nemocnice.

10
00:00:26,424 --> 00:00:28,044
Pověz mi o svém otci.

11
00:00:28,046 --> 00:00:30,935
Snažil jsem se ho obejmout,
říct mu, že mě to mrzí,

12
00:00:30,937 --> 00:00:34,295
jenže mě odstrčil tak silně,
že jsem vypadl z okna.

13
00:00:35,328 --> 00:00:39,443
Proboha, Elliote. Už zase?
Zase jsi zapomněl, kdo jsem?

14
00:00:39,445 --> 00:00:41,060
- Jsem tvoje...
- Sestra.

15
00:00:47,530 --> 00:00:49,417
Měli bychom si promluvit.

16
00:00:52,337 --> 00:00:54,511
<i>Nedošlo k tomu od roku 1904,</i>

17
00:00:54,513 --> 00:00:57,944
<i>kdy se John McGraw rozhodl
vzít si svůj míč a pálku a jít domů.</i>

18
00:00:57,946 --> 00:01:00,499
<i>Od té doby uběhlo devadesát let
a já chci slyšet váš názor</i>

19
00:01:00,501 --> 00:01:04,239
<i>na to, jaké to je
přijít o letošní Světovou sérii.</i>

20
00:01:04,241 --> 00:01:07,791
<i>Je to tak. Světová série
pro rok 1994 byla zrušena.</i>

21
00:01:07,793 --> 00:01:10,904
<i>Říct mi tohle v srpnu,
kdy se hráči rozhodli odstoupit,</i>

........