1
00:00:00,120 --> 00:00:05,000


2
00:00:46,240 --> 00:00:51,600
Singapur v noci. Je čas rozloučit se
s Jugoslávci, kteří mě sem vzali.

3
00:00:51,760 --> 00:00:54,840
Omlouvám se, že jsem to nedonatíral.

4
00:00:55,000 --> 00:00:57,680
Nashle!

5
00:00:57,840 --> 00:01:00,240
Děkuji strojní mechaniku!

6
00:01:00,400 --> 00:01:03,360
Má nejčistší strojovnu v tomhle odvětví!

7
00:01:09,840 --> 00:01:13,800
Zpozdil jsem se. Můj spoj do
Hong Kongu už možná odplul,

8
00:01:13,960 --> 00:01:16,720
ale momentálně se to nezdá důležité,

9
00:01:16,880 --> 00:01:19,800
takový je účinek jugoslávského rozloučení.

10
00:01:22,360 --> 00:01:24,040
Soudím, že máme naspěch.

11
00:01:24,200 --> 00:01:26,320
Passepartout není tak veselý.

12
00:01:26,480 --> 00:01:31,040
Moje loď sice odplula,
ale stojí teď čtyři míle od Singapuru

13
00:01:31,200 --> 00:01:33,480
A pokud se tam dostaneme, budeme na palubě!

14
00:01:33,640 --> 00:01:37,200
Je pěkné vás zase všechny vidět.
Chyběli jste mi.

15
00:01:37,360 --> 00:01:41,320
Chyběl nám nějaký nosič
zvukové aparatury!

16
00:01:42,640 --> 00:01:46,080
Takže tohle je Singapur, brána do Orientu.

17
00:01:46,240 --> 00:01:47,840
Nebo je to Leicester?

18
00:01:48,000 --> 00:01:51,800
Myslel jsem, že uvidím kus světa
na téhle cestě. Ale nevidím nic!

19
00:01:53,480 --> 00:01:57,360
To je podruhé, co jsem
v Singapuru a nevidím ho!

20
00:01:57,520 --> 00:02:00,680
Šel jsem přes letiště...
Neuvidíte Raffles Hotel.

21
00:02:00,840 --> 00:02:05,640
Po hektickém přesunu přes
nejrušnější přístav, jaký jsem kdy viděl,

22
00:02:05,800 --> 00:02:08,600
jsme s klidem dopluli ke stěně z masivní oceli.

23
00:02:08,759 --> 00:02:11,400
Pozor na můstek za zády!
........