1
00:00:00,336 --> 00:00:11,557
Přeložil Dosner

2
00:00:38,516 --> 00:00:40,711
Zlato, jsem doma.

3
00:01:05,810 --> 00:01:07,710
<i>Meteorit velikosti
třikrát větší než Země</i>

4
00:01:07,779 --> 00:01:09,974
<i>miří směrem k nám
v kolizním kurzu</i>

5
00:01:10,048 --> 00:01:11,913
<i> jehož náraz vyústí
v záhubu</i>

6
00:01:11,983 --> 00:01:14,110
<i>celého života na planetě.</i>

7
00:01:14,185 --> 00:01:17,211
<i>Je to jen...
"Ne, není. "</i>

8
00:01:17,288 --> 00:01:19,813
Oh, dobře.

9
00:01:22,394 --> 00:01:23,918
Hele, zápas.

10
00:01:25,764 --> 00:01:28,392
<i>Úžasná ukázka síly.</i>

11
00:01:28,466 --> 00:01:31,697
Nešahej na ten
dálkový ovladač.

12
00:01:31,770 --> 00:01:34,568
Nezvedej ho.

13
00:01:34,639 --> 00:01:36,197
Jestli vypneš tu televizi,

14
00:01:36,274 --> 00:01:38,572
bude z tebe jeden
malý litující dinosaurus.

15
00:01:40,178 --> 00:01:41,475
Omlouvám se!

16
00:01:41,546 --> 00:01:43,514
- Dej mi to zpátky.
- Pohádku.

17
00:01:43,581 --> 00:01:44,809
- Žádná pohádka.
- pohádku.

18
00:01:44,883 --> 00:01:46,145
- Dej mi to zpátky.
- Pohádku!

19
00:01:46,217 --> 00:01:48,014
Žádná pohádka! Dej mi to zpátky!

20
00:01:49,621 --> 00:01:52,454
Jednou kdysi dávno,
dinosauři neměli rodiny.

21
00:01:52,524 --> 00:01:54,924
Žili v lesích
a jedli své potomky.

22
00:01:54,993 --> 00:01:57,553
- A byly to zlaté časy.

23
........