1
00:00:00,000 --> 00:00:02,101
<i>Subtitles brought to you
by The Hot Bloodsuckers Team @ Viki</i>

2
00:00:02,101 --> 00:00:04,705
CZ - Ainny (www.ainny.cz)

3
00:00:06,040 --> 00:00:09,030
<i>14. díl</i>

4
00:00:39,690 --> 00:00:42,380
Ne... nezabíjejte ho!

5
00:01:46,540 --> 00:01:49,430
Měl jsi čas si pohrát?

6
00:02:01,660 --> 00:02:05,310
Přežil jsi i po boji
s Kim Sung Yeolem.

7
00:02:05,310 --> 00:02:07,730
Můžeš být i docela užitečný.

8
00:02:47,720 --> 00:02:49,790
Už ses probrala?

9
00:03:36,020 --> 00:03:38,220
Našel jste Jin?

10
00:03:38,830 --> 00:03:40,060
Našel.

11
00:03:40,060 --> 00:03:41,990
Musím neprodleně říct Jeho Výsosti,

12
00:03:41,990 --> 00:03:43,980
že jste našel tajný plán.

13
00:03:43,980 --> 00:03:46,130
Je tu něco,
co vám musím nejdřív říct.

14
00:03:58,510 --> 00:04:00,730
Musím si něco ověřit.

15
00:04:00,730 --> 00:04:02,415
Potom, co mi odpovíte,

16
00:04:02,615 --> 00:04:05,700
se může stát,
že už tuto místnost neopustíte.

17
00:04:08,220 --> 00:04:10,490
Pokud to Jeho Veličenstvo nařídí,

18
00:04:10,490 --> 00:04:13,110
pak ona bude muset
obětovat svůj život.

19
00:04:13,740 --> 00:04:18,110
Nemám co říct,
jsem poddaný Jeho Veličenstva.

20
00:04:19,600 --> 00:04:24,170
Takže, když vám král řekne,
abyste to dítě zabil,

21
00:04:24,170 --> 00:04:26,350
uděláte to?

22
00:04:26,350 --> 00:04:29,120
Proč by mi měl něco
takového nařizovat?

23
00:04:29,120 --> 00:04:31,280
Odpovězte, prosím!

........