1
00:00:45,901 --> 00:00:47,501
Co se děje?

2
00:00:48,581 --> 00:00:50,581
Přemýšlím, nevidíš?

3
00:00:51,501 --> 00:00:53,501
Mám to zapotřebí?

4
00:00:55,701 --> 00:00:57,901
Máš strach z Conteho?

5
00:00:58,101 --> 00:01:02,101
Myslíš, že Salvatore Conte
mě rád uvidí?

6
00:01:02,741 --> 00:01:04,741
Určitě čeká s otevřenou náručí!

7
00:01:07,901 --> 00:01:11,101
Určitě zapomněl,
že jsem zapálil dům jeho mámy.

8
00:01:12,801 --> 00:01:15,301
Hele, jasně, že mám strach.

9
00:01:17,461 --> 00:01:19,861
A taky tě tu nechám samotnýho.

10
00:01:21,301 --> 00:01:23,301
O mě se neboj.

11
00:01:23,501 --> 00:01:25,501
Hlavně se dohodni s Contem.

12
00:01:25,701 --> 00:01:28,581
Až se vrátím, my dva si je podáme.

13
00:01:32,301 --> 00:01:33,901
Můžu to zapnout?

14
00:01:34,101 --> 00:01:36,701
Radši přidej, nebo mi to uletí.

15
00:02:27,181 --> 00:02:29,381
Tudy, prosím.

16
00:02:34,701 --> 00:02:36,301
Počkej chvilku.

17
00:02:37,701 --> 00:02:39,701
Odskočím si.

18
00:04:11,101 --> 00:04:13,101
Kdy se setkám s Donem Salvatorem?

19
00:04:14,301 --> 00:04:16,501
Odvezu vás do hotelu.

20
00:04:17,741 --> 00:04:20,621
- Do hotelu?
- Takový mám příkazy.

21
00:04:32,741 --> 00:04:36,541
<i>Občané jsou tuto neděli zváni
ke katalánským parlamentním volbám.</i>

22
00:04:36,741 --> 00:04:41,141
<i>Favoritem je Javier Lozano lglesias, který doufá
v podporu svého projektu nezávislosti Katalánska.</i>

23
00:04:41,171 --> 00:04:44,711
<i>Avšak i protistrana, zastoupená Eulaliem
Cases y Santosem, věří ve vítězství.</i>

24
00:04:44,741 --> 00:04:48,341
........