1
00:00:01,201 --> 00:00:02,715
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:02,750 --> 00:00:05,692
- Jsi válečník.
- Ne. To to dyáda.

3
00:00:05,727 --> 00:00:07,912
Napůl člověk, napůl vyšší anděl.

4
00:00:09,028 --> 00:00:09,902
Ne!

5
00:00:11,235 --> 00:00:14,162
Celý život jsem byla neviditelná.
Stejně jako všichni z V-1.

6
00:00:14,282 --> 00:00:15,788
Lidé Vegy...

7
00:00:15,823 --> 00:00:17,907
<i>tohle je válka.</i>

8
00:00:17,959 --> 00:00:21,293
<i>Teď je to naše město.</i>

9
00:00:21,329 --> 00:00:23,005
Co to...?

10
00:00:23,664 --> 00:00:26,749
Už na mě nikdy nenamíříš.

11
00:00:26,801 --> 00:00:30,218
No tak. Musíme jít dál.
Potřebujeme jehlu a nit.

12
00:00:30,338 --> 00:00:31,720
Město je blízko.

13
00:00:31,756 --> 00:00:34,223
Až se dostaneme do Vegy,
odpočineš si.

14
00:00:38,312 --> 00:00:39,645
Michaeli?

15
00:00:46,687 --> 00:00:47,686
Michaeli.

16
00:00:51,075 --> 00:00:53,907
Teď není nejlepší čas na spaní.

17
00:00:54,282 --> 00:00:55,959
Nespal jsem.

18
00:01:01,313 --> 00:01:02,618
Bratři.

19
00:01:02,670 --> 00:01:05,840
Jestli nás chceš vyděsit, Juliane,
tak to bude chtít víc,

20
00:01:05,940 --> 00:01:08,374
než po domácku vyrobený toaster.

21
00:01:08,376 --> 00:01:11,816
Chci vás víc než jen vyděsit,
archandělé.

22
00:01:12,471 --> 00:01:17,498
Víte, že dyáda má výhody,
které si anděl nedovede představit.

23
00:01:17,723 --> 00:01:22,503
Musel jsem se dostat
až k jádru bestie. Lidská povaha

........