1
00:00:09,809 --> 00:00:12,444
<i>Kdysi dávno mi řekla,</i>

2
00:00:12,445 --> 00:00:14,113
<i>že arktický led je špičatý,</i>

3
00:00:14,114 --> 00:00:15,957
<i>zatímco antarktický plochý.</i>

4
00:00:21,287 --> 00:00:22,788
<i>Zeptal jsem se jí proč.</i>

5
00:00:22,789 --> 00:00:23,522
<i>Odpověděla,</i>

6
00:00:23,523 --> 00:00:25,391
<i>že Arktida je oceán.</i>

7
00:00:25,392 --> 00:00:27,459
<i>Led se valí dolů do údolí</i>

8
00:00:27,460 --> 00:00:29,133
<i>takže vytváří trojúhelníky.</i>

9
00:00:29,896 --> 00:00:31,363
<i>Antarktida je kontinent.</i>

10
00:00:31,364 --> 00:00:33,499
<i>Led se posouvá po rovině,</i>

11
00:00:33,500 --> 00:00:35,173
<i>takže je ve čtvercích.</i>

12
00:00:36,469 --> 00:00:39,313
<i>Cítil jsem, že je hodně zvláštní.</i>

13
00:00:40,140 --> 00:00:41,940
<i>Měla ráda trojúhelníky,</i>

14
00:00:41,941 --> 00:00:44,012
<i>protože je to
nejstabilnější struktura.</i>

15
00:00:47,247 --> 00:00:48,947
<i>Chtěla jet do Arktidy,</i>

16
00:00:48,948 --> 00:00:51,087
<i>protože tam je spousty trojúhelníků.</i>

17
00:01:04,831 --> 00:01:06,999
<i>Chtěla poznat co nejvíc věcí</i>

18
00:01:07,000 --> 00:01:08,911
<i>a jet na vzdálená místa.</i>

19
00:01:11,171 --> 00:01:12,241
<i>Ale já...</i>

20
00:01:12,872 --> 00:01:14,749
<i>jsem jen chtěl být s ní.</i>

21
00:01:35,962 --> 00:01:38,135
<i>Jdu do letní školy.</i>

22
00:01:48,141 --> 00:01:49,942
<i>Číslo, které voláte,
je momentálně nedostupné.</i>

23
00:01:49,943 --> 00:01:51,422
<i>Opakujte volání později.</i>

24
00:01:55,048 --> 00:01:57,516
<i>Váš hovor bude
přesměrován do hlasové schránky.</i>

25
........