1
00:01:17,020 --> 00:01:19,824
Toto je příběh o oblečení.

2
00:01:19,825 --> 00:01:21,702
Je to o oblečení, které nosíme,

3
00:01:21,994 --> 00:01:23,829
o lidech, kteří toto oblečení vyrábí,

4
00:01:24,037 --> 00:01:26,498
a dopadu, který to má na náš svět.

5
00:01:29,751 --> 00:01:32,296
Je to příběh o chamtivosti a strachu,

6
00:01:32,588 --> 00:01:34,339
moci a chudobě.

7
00:01:35,465 --> 00:01:38,927
Je složitý, protože sahá do všech koutů světa.

8
00:01:39,261 --> 00:01:40,554
Ale je také jednoduchý,

9
00:01:40,929 --> 00:01:44,349
odhaluje,
jak moc jsme propojeni s lidmi,

10
00:01:44,516 --> 00:01:45,851
kteří vytváří naše oblečení.

11
00:01:51,481 --> 00:01:54,359
Pustil jsem se do tohoto příběhu bez
jakýchkoliv zkušeností s módou,

12
00:01:54,651 --> 00:01:57,279
začínal jsem pouze s několika
jednoduchými dotazy.

13
00:01:57,779 --> 00:01:59,239
Co jsem zjistil,

14
00:01:59,406 --> 00:02:02,201
navždy změnilo moje názory o tom, co nosím.

15
00:02:02,618 --> 00:02:07,080
A doufám, že vám se stane to samé.

16
00:02:19,927 --> 00:02:22,221
Začněte asi tím, že řeknete své jméno,

17
00:02:22,387 --> 00:02:25,224
a mluvte o tom, jak tohle vlastně začalo.

18
00:02:25,390 --> 00:02:26,725
Jmenuji se Lucy Siegle.

19
00:02:26,892 --> 00:02:30,270
Jsem novinářka a hlasatelka v UK,

20
00:02:30,437 --> 00:02:34,024
a byla jsem posedlá, doslova stravovaná tím,

21
00:02:34,191 --> 00:02:38,529
jaký měl módní průmysl dopad
na prostředí a společnost

22
00:02:38,737 --> 00:02:40,572
skoro deset let.

23
00:02:40,864 --> 00:02:43,242
Zatímco miluji vše kolem oblečení,

24
00:02:43,408 --> 00:02:46,119
víte, miluji poezii, miluji látky,

........