1
00:00:18,520 --> 00:00:20,520
Glorie.

2
00:01:27,280 --> 00:01:29,180
Glorie.

3
00:01:43,960 --> 00:01:45,900
Glo.

4
00:02:28,580 --> 00:02:30,560
Cože?

5
00:02:45,960 --> 00:02:47,980
Glorie?

6
00:03:04,100 --> 00:03:06,620
Glorie, zlato, musíme jít. Ježíši!

7
00:03:15,980 --> 00:03:18,920
Ne, ne.

8
00:04:19,760 --> 00:04:22,720
Zavolejte záchranku.
Zavolejte někdo záchranku.

9
00:04:22,760 --> 00:04:24,780
Neviděl jsem ho.

10
00:04:27,260 --> 00:04:29,680
Hej, chlape, jsi v pohodě?

11
00:04:30,000 --> 00:04:32,920
- Vůbec jsem ho neviděl.
- Prostě do něj vběhl.

12
00:04:33,000 --> 00:04:35,660
Srazili autem nějakého muže.
Potřebuje záchranku.

13
00:04:35,700 --> 00:04:38,100
Nevím, prostě tam vběhl...

14
00:04:42,010 --> 00:04:44,180
Prostě tam vběhl.

15
00:04:57,320 --> 00:05:00,340
<i>www.edna.cz/fear-the-walking-dead</i>

16
00:05:00,400 --> 00:05:03,540
<i>přeložili L0newolf a Xavik</i>

17
00:05:06,560 --> 00:05:09,240
Zlato, jsi připravena? Alicio?

18
00:05:09,300 --> 00:05:12,060
Tak honem, musíme jít.
Musíme jít, musíme jít.

19
00:05:13,540 --> 00:05:15,800
- Máš pět minut.
- Řekla jsem, že můžeš vstoupit?

20
00:05:15,840 --> 00:05:17,660
Šmarja, mami.

21
00:05:17,710 --> 00:05:19,860
- Nemlať těmi dveřmi.
- No tak.

22
00:05:19,920 --> 00:05:22,840
Měla jsem tě z tvé postele
vyhnat před půl hodinou.

23
00:05:22,860 --> 00:05:25,800
No tak, ty parchante.

24
........