1
00:00:00,407 --> 00:00:03,527
- <i>V předchozích dílech...</i>
- Nemůžu s tebou být.

2
00:00:03,572 --> 00:00:06,406
Povstáváte a drak
je vaše vyšší já.

3
00:00:06,474 --> 00:00:09,944
Venku je rodina,
co neví, že přichází.

4
00:00:12,011 --> 00:00:15,548
Není to má rodina.
A nenechávám je umřít. To ty.

5
00:00:15,616 --> 00:00:18,651
- Co jste mu řekl?
- Zachraňte se. Všechny zabijte.

6
00:00:18,719 --> 00:00:20,887
Pak jsem mu dal tvou adresu.

7
00:00:20,955 --> 00:00:23,190
Jak se má žena?

8
00:00:39,972 --> 00:00:42,942
Podívám se na svou ženu
a vidím, že je mrtvá.

9
00:00:45,820 --> 00:00:47,921
Vidím, jak paní Leedsová
a paní Jacobiová

10
00:00:47,964 --> 00:00:50,466
leží tam, kde by měla být Molly.

11
00:00:50,834 --> 00:00:53,669
Vidíte se, jak ji zabíjíte?

12
00:00:55,838 --> 00:00:57,273
Ano.

13
00:00:57,941 --> 00:01:00,610
Stále dokola.

14
00:01:01,178 --> 00:01:06,248
Těžko se předpovídá,
kdy se křehký materiál rozbije.

15
00:01:07,615 --> 00:01:10,585
Hannibal vám dal tři roky na to,

16
00:01:10,652 --> 00:01:12,620
abyste si vybudoval rodinu,

17
00:01:13,588 --> 00:01:18,193
protože si byl jistý,
že vám ji dokáže vzít.

18
00:01:18,461 --> 00:01:20,462
A dokázal.

19
00:01:26,935 --> 00:01:29,170
Co vezme vám?

20
00:01:31,040 --> 00:01:35,343
Je pro vás důležité,
že mi něco vezme?

21
00:01:39,881 --> 00:01:43,850
Hannibal má ve světě

22
00:01:44,118 --> 00:01:45,786
činitele.

23
00:01:46,154 --> 00:01:51,358
........