1
00:01:52,301 --> 00:01:55,701
Tyhle musíte pořádně
oprášit, jsou špinavý.

2
00:01:55,901 --> 00:01:59,101
- Dobrý den.
- Giacobone, jak se vede?

3
00:01:59,541 --> 00:02:02,541
Franco, prosím,
dejte mi ještě měsíc.

4
00:02:02,741 --> 00:02:05,341
Tyhle musíte přemístit, jasný?

5
00:02:06,141 --> 00:02:07,941
Giacobone,

6
00:02:08,141 --> 00:02:11,741
na co vám bude
další měsíc? Tak vidíte!

7
00:02:27,501 --> 00:02:30,201
Půjdu spát, je pozdě.

8
00:02:30,381 --> 00:02:32,181
Dobrou, tati!

9
00:03:06,341 --> 00:03:08,221
<i>Čau mami, tady Genny</i>

10
00:03:08,461 --> 00:03:12,261
- Ahoj Genny, jak se máš?
- <i>Skvěle, oslava dopadla dobře.</i>

11
00:03:12,461 --> 00:03:13,861
A kdy se vrátíš?

12
00:03:14,061 --> 00:03:16,061
<i>Pořád tu trčím uprostřed džungle</i>

13
00:03:16,261 --> 00:03:19,061
<i>a tihle hoši jsou horší,
než cikáni. Jsou odporní.</i>

14
00:03:19,261 --> 00:03:20,741
Vážně?

15
00:03:20,941 --> 00:03:24,021
- Líbil se jim dárek?
<i>- Mami, ještě nedorazil.</i>

16
00:03:24,221 --> 00:03:27,821
Je to dárek za tisíc a jednu
noc, bude se jim líbit.

17
00:03:28,061 --> 00:03:31,661
<i>- Jak to, za tisíc a jednu?</i>
- Je to dárek za tisíc a jednu noc.

18
00:03:31,662 --> 00:03:36,141
<i>Měl to být dárek za tisíc a tři sta nocí!</i>
Uvidíš, že takový dárek ještě nedostali.

19
00:03:36,341 --> 00:03:40,141
<i>- Nebudou mě chtít pustit domů!</i>
- Gennaro, řekla jsem a dost!

20
00:03:40,341 --> 00:03:43,541
<i>Mami, co to říkáš? Pochop,
že mě odsud nepustí!</i>

21
00:03:57,301 --> 00:03:59,701
Marie, počkej, zastav.

22
00:04:26,101 --> 00:04:28,301
Chceš jít se mnou domů?

........