1
00:00:33,301 --> 00:00:36,701
Tyhle musíte pořádně
oprášit, jsou špinavý.

2
00:00:36,901 --> 00:00:40,101
- Dobrý den.
- Giacobone, jak se vede?

3
00:00:40,541 --> 00:00:43,541
Franco, prosím,
dejte mi ještě měsíc.

4
00:00:43,741 --> 00:00:46,341
Tyhle musíte přemístit, jasný?

5
00:00:47,141 --> 00:00:48,941
Giacobone,

6
00:00:49,141 --> 00:00:52,741
na co vám bude
další měsíc? Tak vidíte!

7
00:01:08,501 --> 00:01:11,201
Půjdu spát, je pozdě.

8
00:01:11,381 --> 00:01:13,181
Dobrou, tati!

9
00:01:47,341 --> 00:01:49,221
<i>Čau mami, tady Genny</i>

10
00:01:49,461 --> 00:01:53,261
- Ahoj Genny, jak se máš?
- <i>Skvěle, oslava dopadla dobře.</i>

11
00:01:53,461 --> 00:01:54,861
A kdy se vrátíš?

12
00:01:55,061 --> 00:01:57,061
<i>Pořád tu trčím uprostřed džungle</i>

13
00:01:57,261 --> 00:02:00,061
<i>a tihle hoši jsou horší,
než cikáni. Jsou odporní.</i>

14
00:02:00,261 --> 00:02:01,741
Vážně?

15
00:02:01,941 --> 00:02:05,021
- Líbil se jim dárek?
<i>- Mami, ještě nedorazil.</i>

16
00:02:05,221 --> 00:02:08,821
Je to dárek za tisíc a jednu
noc, bude se jim líbit.

17
00:02:09,061 --> 00:02:12,661
<i>- Jak to, za tisíc a jednu?</i>
- Je to dárek za tisíc a jednu noc.

18
00:02:12,662 --> 00:02:17,141
<i>Měl to být dárek za tisíc a tři sta nocí!</i>
Uvidíš, že takový dárek ještě nedostali.

19
00:02:17,341 --> 00:02:21,141
<i>- Nebudou mě chtít pustit domů!</i>
- Gennaro, řekla jsem a dost!

20
00:02:21,341 --> 00:02:24,541
<i>Mami, co to říkáš? Pochop,
že mě odsud nepustí!</i>

21
00:02:38,301 --> 00:02:40,701
Marie, počkej, zastav.

22
00:03:07,101 --> 00:03:09,301
Chceš jít se mnou domů?

........