1
00:00:39,651 --> 00:00:42,695
<i>Nebolo to dávno, keď nová nádejná
Hollywoodska hviezda</i>

2
00:00:42,695 --> 00:00:46,199
<i>sedela v prázdnom bare neďaleko
Old Chinese Theater,</i>

3
00:00:46,199 --> 00:00:49,077
<i>kde dávala rozhovor
reportérke menom Judy.</i>

4
00:00:49,077 --> 00:00:51,621
<i>Rovnako, ako mnoho dnešných ľudí,
bola Judy cynická</i>

5
00:00:51,621 --> 00:00:54,457
<i>a pohoršil ju čo i len nepatrný
náznak predstavivosti.</i>

6
00:00:54,457 --> 00:00:57,502
<i>Ale my takí nie sme. My veríme
v staré úslovie, ktoré hovorí,</i>

7
00:00:57,502 --> 00:00:59,796
<i>že pravda by nikdy nemala
stáť v ceste dobrému príbehu.</i>

8
00:00:59,838 --> 00:01:04,759
<i>Verím v šťastné konce, ktoré mi
ako jediné kedy dávali zmysel.</i>

9
00:01:04,759 --> 00:01:08,847
Viete, zvykla som sa zamykať vo svojej izbe
a sledovať všetky tie filmy na PBS,

10
00:01:08,847 --> 00:01:10,974
pretože sme si nemohli dovoliť
káblovku, čo bolo fajn,

11
00:01:10,974 --> 00:01:12,976
pretože viete, kto potrebuje sledovať
relácie o tehotných teenagerkách

12
00:01:12,976 --> 00:01:15,395
a deťoch žijúcich v jednom dome
ako po sebe kričia.

13
00:01:15,395 --> 00:01:18,439
A moja štvrť bola
vážne skazená.

14
00:01:19,065 --> 00:01:22,402
Ale zvykla som utiecť so Spencerom
Tracym a Katharine Hepburn

15
00:01:22,402 --> 00:01:25,154
a Fredom Astaire a Gingerom Rogersom
na tanečnom parkete.

16
00:01:25,154 --> 00:01:28,616
A Bogiem konečne s Lauren Bacall.

17
00:01:28,616 --> 00:01:30,577
A to všetko v nádhernej
čiernej a bielej.

18
00:01:30,577 --> 00:01:32,120
<i>Máte rada rozprávky.</i>

19
00:01:32,120 --> 00:01:35,081
Myslím, že z času na čas všetci
potrebujeme kúzla, nemyslíte?

20
00:01:35,081 --> 00:01:37,625
Čo by robila Lana Turner,
keby Mervyn LeRoy

21
00:01:37,625 --> 00:01:41,504
........