1
00:00:01,000 --> 00:00:03,000
<font color="#0000ff"><b>..Preklad - KAROLKO33..www.titulky.com..</b></font>

2
00:00:03,349 --> 00:00:06,279
Scott, kde si?

3
00:00:15,000 --> 00:00:18,811
Okná boli rozbité a dvere zabezpečené reťazou.

4
00:00:20,217 --> 00:00:22,505
Ten dom vyzeral opustene.

5
00:00:24,000 --> 00:00:27,265
Hovoril, že vraj videl vtáčieho muža.

6
00:00:29,000 --> 00:00:32,365
Vyzeralo to, ako nejaký kostlivec.

7
00:00:33,000 --> 00:00:33,779
Gary?

8
00:00:36,000 --> 00:00:37,886
Gary, ty ma desíš?

9
00:00:38,000 --> 00:00:42,700
Cítila som, že v tej izbe nie som sama.

10
00:00:44,000 --> 00:00:45,619
A práve vtedy mi to došlo.

11
00:00:46,000 --> 00:00:47,671
Že to nieje môj manžel.

12
00:00:51,000 --> 00:00:54,000
Ach môj bože veď ona je námesačná.

13
00:00:54,001 --> 00:00:57,722
Ten dom som milovala bol úplne dokonalý.

14
00:01:04,000 --> 00:01:10,000
<font color="#00ff00"><b>...Dom chorých...</b></font>

15
00:01:19,000 --> 00:01:20,000
Čo to robíš?

16
00:01:21,000 --> 00:01:23,000
Kreslím obrázok nášho domu.

17
00:01:25,000 --> 00:01:28,000
V našom dome sme bývali skoro 7.rokov.

18
00:01:28,001 --> 00:01:32,000
Ten dom som milovala bol úplne dokonalý.

19
00:01:46,000 --> 00:01:51,000
Potom ale prišlo to zemetrasenie a všetko sa zmenilo.

20
00:01:55,000 --> 00:01:59,000
Zemetrasenia nie sú bežnou súčasťou každodenného života vo Virginii.

21
00:02:00,000 --> 00:02:01,548
<i>Videl som správy ste všetci v poriadku?</i>

22
00:02:01,549 --> 00:02:03,000
Vyzerá to tu hrozne.

23
00:02:03,001 --> 00:02:06,504
Môj manžel Gary chodil za prácov často mimo domov

24
00:02:06,505 --> 00:02:09,000
a keď sa to stalo bol vtedy na cestách.

25
00:02:09,001 --> 00:02:10,754
Áno tu?

........