1
00:00:00,792 --> 00:00:02,377
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,419 --> 00:00:04,796
Možná jste sice odešel
z Kamenného srdce,

3
00:00:04,838 --> 00:00:07,466
ale neodešel jste od Eldritche Palmera.

4
00:00:07,508 --> 00:00:08,842
Můžete tenhle řetězec

5
00:00:08,842 --> 00:00:11,345
špatně nasměrované věrnosti
jednou provždy přetrhnout.

6
00:00:11,386 --> 00:00:14,848
- Nezměním názor.
- Ale ano. Změníte.

7
00:00:15,057 --> 00:00:16,642
Už jste to udělal.

8
00:00:16,934 --> 00:00:21,063
Najít lék nebo vyvinout
vakcínu je téměř nemožné.

9
00:00:21,063 --> 00:00:23,732
Ale můžeme vzít všechno,
co víme o tom,

10
00:00:23,732 --> 00:00:27,027
jak zastavit epidemii, a použít to
k tomu, abychom jednu odstartovali.

11
00:00:27,069 --> 00:00:29,238
- Infikovat nakažené.
- Přetrhat řetěz.

12
00:00:30,447 --> 00:00:32,658
Funguje to. A šíří se to.

13
00:00:32,658 --> 00:00:35,911
- Hned zítra ráno jedeme přímo do DC.
- Washington D.C.?

14
00:00:36,078 --> 00:00:39,164
Rob Bradley. Je loajální,
známe se dlouho.

15
00:00:39,206 --> 00:00:41,333
Může nás dostat k těm správným lidem.

16
00:00:41,542 --> 00:00:44,086
Nemyslíš, že naše rodinka
přitáhne pozornost?

17
00:00:44,127 --> 00:00:46,839
- Nenechám tu Zacka.
- Nenechával bys ho tu.

18
00:00:47,005 --> 00:00:50,634
- Zůstal by tu se mnou.
- Ty nepojedeš?

19
00:00:51,385 --> 00:00:54,054
Oceňuju, že se s tím
snažíš pořád něco dělat.

20
00:00:54,054 --> 00:00:56,890
- Lžeš.
- Věř mi, Ephe.

21
00:00:57,599 --> 00:00:59,643
Nemůžu ti věřit, Barnesi. Znám tě.

22
00:01:03,564 --> 00:01:06,275
........