1
00:00:06,211 --> 00:00:07,904
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:07,905 --> 00:00:11,908
Podle článku 28-B směrnice
Harveyho Spectera suspenduji

3
00:00:11,929 --> 00:00:13,831
s okamžitou platností.

4
00:00:13,865 --> 00:00:15,232
To hlasování pro tebe
nedopadne dobře.

5
00:00:15,266 --> 00:00:17,383
Musíš si sypat popel na hlavu.

6
00:00:17,384 --> 00:00:18,288
Co je to?

7
00:00:18,289 --> 00:00:20,662
Portfolio obchodů,
které za mě vezmeš do firmy.

8
00:00:20,663 --> 00:00:21,624
To neudělám.

9
00:00:21,625 --> 00:00:23,804
Mýlím se,
nebo jsme se o tom nebavili?

10
00:00:23,821 --> 00:00:24,912
Už mi nevolej.

11
00:00:24,930 --> 00:00:26,009
<i>Kancelář Daniela Hardmana.</i>

12
00:00:26,010 --> 00:00:27,456
Musím s ním hned mluvit.

13
00:00:27,457 --> 00:00:28,607
<i>Poslal dvě obálky.</i>

14
00:00:28,616 --> 00:00:31,533
<i>Zařiď se podle jedné,
nebo se on zařídí podle té druhé.</i>

15
00:00:31,559 --> 00:00:33,115
Rachel, musíš to
zvládnout sama.

16
00:00:33,116 --> 00:00:35,023
- Co?
- Ví, že jsem nechodil na práva.

17
00:00:35,032 --> 00:00:38,187
Zavolám na státní zastupitelství,
pokud mi neřekneš, o co jde.

18
00:00:38,222 --> 00:00:39,498
Jsme zasnoubení.

19
00:00:39,507 --> 00:00:42,626
- Takže je to on.
- Já tě prosím.

20
00:00:42,635 --> 00:00:43,821
Hotovo.

21
00:00:43,821 --> 00:00:45,503
- Podepsala to?
- Jo.

22
00:00:45,709 --> 00:00:47,196
Jako že nemám
dělat právníka?

23
........