1
00:00:00,000 --> 00:00:01,733
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:01,802 --> 00:00:03,188
Co se tady ksakru stalo?

3
00:00:03,190 --> 00:00:04,829
Identifikovali jsme oběť.

4
00:00:04,864 --> 00:00:07,229
Ó můj Bože. To je Louie Becker.

5
00:00:07,340 --> 00:00:09,741
Blanco, v těch Carmeniných šatech
vypadáš překrásně.

6
00:00:09,743 --> 00:00:11,075
Stalo se něco špatného.

7
00:00:11,077 --> 00:00:13,177
- S mými šaty?
- U Stappordů.

8
00:00:13,179 --> 00:00:14,579
To jsem já. Mám problém.

9
00:00:14,581 --> 00:00:16,214

10
00:00:16,216 --> 00:00:17,370
Ó můj Bože.

11
00:00:17,432 --> 00:00:20,718
Ten, kdo zabil Louie Beckera,
zabil taky Blancu, že?

12
00:00:20,720 --> 00:00:22,554
Nemám s nikým poměr.

13
00:00:22,556 --> 00:00:24,923
Dřív nebo později zjistím pravdu.

14
00:00:24,925 --> 00:00:27,592
- Vypadá to jako krev.
- Ne, to je červené víno.

15
00:00:27,594 --> 00:00:30,194
Taylor je v žádném případě nemohla zabít.

16
00:00:30,196 --> 00:00:33,331
- Ale ví, kdo to udělal.
- A teď mi to bude muset říct.

17
00:00:33,333 --> 00:00:35,833
Ten klaun si fotil Katyin pokoj.

18
00:00:35,835 --> 00:00:37,435
Viděl jsem Ernesta, jak si
s ním pořád šeptal.

19
00:00:37,436 --> 00:00:38,236
Už dost!

20
00:00:38,238 --> 00:00:39,938
Znám vás?

21
00:00:41,374 --> 00:00:44,042
Nikdy tě v kartelu nevěznili.

22
00:00:44,044 --> 00:00:45,510
Kartel mě našel.

23
00:00:45,512 --> 00:00:47,412
Chtěli mě přitáhnout zpátky k nim, takže...

24
00:00:47,414 --> 00:00:48,746
jsem navrhl obchod.
........