1
00:00:17,181 --> 00:00:20,661
Nakrm mého ducha svou moudrostí

2
00:00:20,861 --> 00:00:23,261
a mou pušku svou vůlí.

3
00:00:24,261 --> 00:00:27,261
Dej, ať je můj zrak ostrý
a můj krok nechť překročí

4
00:00:27,461 --> 00:00:29,861
s jistotou posvátnou
průsmyky mé vlasti.

5
00:00:30,061 --> 00:00:33,661
Až bude budoucí voják
mašírovat vedle s šiku,

6
00:00:33,861 --> 00:00:36,741
nechť slyším jeho věrné srdce tlouci.

7
00:00:36,941 --> 00:00:40,141
Zdrávas Maria, milosti plná,
Pán s tebou.

8
00:00:40,381 --> 00:00:43,181
Požehnaná ty mezi ženami,

9
00:00:43,381 --> 00:00:46,661
a požehnaný plod
života tvého, Ježíš.

10
00:00:46,861 --> 00:00:49,461
Svatá Maria, Matko Boží,

11
00:00:49,661 --> 00:00:51,141
pros za nás hříšné,

12
00:00:51,341 --> 00:00:55,341
nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

13
00:01:28,701 --> 00:01:30,101
Jedeme!

14
00:01:39,301 --> 00:01:41,101
Zapni muziku.

15
00:02:54,901 --> 00:02:57,101
<i>Zpočátku vznikla domněnka,</i>

16
00:02:57,301 --> 00:03:00,301
<i>že se jedná o odvetu
za vraždu Tonina Russoa.</i>

17
00:03:00,501 --> 00:03:04,301
<i>Vyšetřovatelé následně zjistili,</i>

18
00:03:04,501 --> 00:03:07,101
<i>že spálené tělo v autě patří ženě,</i>

19
00:03:07,301 --> 00:03:09,701
<i>pravděpodobně mladé dívce,</i>

20
00:03:09,901 --> 00:03:11,981
<i>jejíž totožnost je stále neznámá.</i>

21
00:03:12,181 --> 00:03:15,061
<i>Jediné vodítko k její identifikaci,</i>

22
00:03:15,261 --> 00:03:18,061
<i>je prsten s korunkou z briliantů,</i>

23
00:03:18,261 --> 00:03:21,061
<i>který byl nalezen uvnitř auta.</i>

24
00:03:21,261 --> 00:03:25,261
........