1
00:00:17,181 --> 00:00:20,661
Buď pořád s námi, s námi,
buď pořád s námi!

2
00:00:20,901 --> 00:00:24,901
Buď pořád s námi, s námi,
buď pořád s námi!

3
00:00:53,181 --> 00:00:55,381
Slyšte slovo boží.

4
00:00:55,541 --> 00:00:57,221
Chvála Kristu navěky.

5
00:01:05,501 --> 00:01:07,301
Bruno nemohl přijít.

6
00:01:07,501 --> 00:01:09,581
Daniela měl moc rád.

7
00:01:11,741 --> 00:01:13,941
Byl to jeho nejlepší přítel.

8
00:01:14,701 --> 00:01:17,301
Slovy to nejde vyjádřit, paní Angelo.

9
00:01:33,661 --> 00:01:36,341
Víme, že nezemřel hrdina,

10
00:01:38,661 --> 00:01:41,661
ale ať viníme
Daniele za cokoliv,

11
00:01:44,101 --> 00:01:46,181
bylo mu teprve 16 let.

12
00:01:46,381 --> 00:01:49,461
Děti rodin, kteří se rodí
v jiných koutech Itálie

13
00:01:49,661 --> 00:01:52,341
mají možnosti,
které ti zdejší nemají.

14
00:01:52,541 --> 00:01:55,741
Chybí tu barvy, všechno je šedé.

15
00:01:55,941 --> 00:01:58,941
Není to ideální místo pro rozvoj

16
00:01:59,181 --> 00:02:00,861
schopností naších dětí.

17
00:02:01,061 --> 00:02:03,261
Tahle čtvrť je ghetto.

18
00:02:04,981 --> 00:02:09,461
Po lidech se chce, aby seděli doma
a do ničeho se nepletli.

19
00:02:09,661 --> 00:02:13,661
Chtějí, aby celé území bylo určeno
k prodeji drog pod širým nebem.

20
00:02:14,541 --> 00:02:18,741
Všemohoucí vezme v potaz,
jestli Daniele udělal chyby,

21
00:02:20,861 --> 00:02:24,541
ale byly to chyby 16letého kluka.

22
00:02:27,181 --> 00:02:30,581
Byl nepochybně zodpovědný
za to, co dělá,

23
00:02:33,341 --> 00:02:35,341
ale 16 let...
........