1
00:00:36,981 --> 00:00:40,461
Nakrm mého ducha svou moudrostí

2
00:00:40,661 --> 00:00:43,061
a mou pušku svou vůlí.

3
00:00:44,061 --> 00:00:47,061
Dej, ať je můj zrak ostrý
a můj krok nechť překročí

4
00:00:47,261 --> 00:00:49,661
s jistotou posvátnou
průsmyky mé vlasti.

5
00:00:49,861 --> 00:00:53,461
Až bude budoucí voják
mašírovat vedle s šiku,

6
00:00:53,661 --> 00:00:56,541
nechť slyším jeho věrné srdce tlouci.

7
00:00:56,741 --> 00:00:59,941
Zdrávas Maria, milosti plná,
Pán s tebou.

8
00:01:00,181 --> 00:01:02,981
Požehnaná ty mezi ženami,

9
00:01:03,181 --> 00:01:06,461
a požehnaný plod
života tvého, Ježíš.

10
00:01:06,661 --> 00:01:09,261
Svatá Maria, Matko Boží,

11
00:01:09,461 --> 00:01:10,941
pros za nás hříšné,

12
00:01:11,141 --> 00:01:15,141
nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

13
00:01:48,501 --> 00:01:49,901
Jedeme!

14
00:01:59,101 --> 00:02:00,901
Zapni muziku.

15
00:03:14,701 --> 00:03:16,901
<i>Zpočátku vznikla domněnka,</i>

16
00:03:17,101 --> 00:03:20,101
<i>že se jedná o odvetu
za vraždu Tonina Russoa.</i>

17
00:03:20,301 --> 00:03:24,101
<i>Vyšetřovatelé následně zjistili,</i>

18
00:03:24,301 --> 00:03:26,901
<i>že spálené tělo v autě patří ženě,</i>

19
00:03:27,101 --> 00:03:29,501
<i>pravděpodobně mladé dívce,</i>

20
00:03:29,701 --> 00:03:31,781
<i>jejíž totožnost je stále neznámá.</i>

21
00:03:31,981 --> 00:03:34,861
<i>Jediné vodítko k její identifikaci,</i>

22
00:03:35,061 --> 00:03:37,861
<i>je prsten s korunkou z briliantů,</i>

23
00:03:38,061 --> 00:03:40,861
<i>který byl nalezen uvnitř auta.</i>

24
00:03:41,061 --> 00:03:45,061
........