1
00:00:00,533 --> 00:00:04,309
ČÁST DRUHÁ

2
00:00:08,829 --> 00:00:09,932
Pánové, kolikrát za uplynulý rok

3
00:00:10,016 --> 00:00:12,143
bylo město Yonkers
v této soudní síni

4
00:00:12,268 --> 00:00:16,314
na pokraji krize, kterou samo
vyvolalo? Třikrát? Čtyřikrát?

5
00:00:16,856 --> 00:00:19,859
O tomto případu jsme rozhodovali
před dvěma lety

6
00:00:19,942 --> 00:00:22,361
a tento soud vydal pokyn
k nápravě před 18 měsíci.

7
00:00:22,445 --> 00:00:25,406
Hlasovat ve prospěch celkové
nápravy, k čemuž nakonec

8
00:00:25,489 --> 00:00:28,826
zastupitelstvo došlo,
je nedostačující.

9
00:00:29,619 --> 00:00:33,664
Yonkers musí schválit konkrétní
domy na konkrétních místech.

10
00:00:33,789 --> 00:00:36,918
Budou-li představitelé Yonkers
nadále ignorovat nařízení soudu

11
00:00:37,001 --> 00:00:40,338
a do čtvrtka 16.30 hod. neschválí
200 jednotek státních bytů

12
00:00:40,463 --> 00:00:45,218
v konkrétních lokalitách východně
od dálnice Saw Mill River,

13
00:00:45,509 --> 00:00:48,387
budu to ze strany města
považovat za pohrdání soudem.

14
00:00:48,471 --> 00:00:52,016
Navíc stanovím denní penále,
které započne na částce 100 dolarů

15
00:00:52,141 --> 00:00:56,604
a každý další den se zdvojnásobí,
dokud se Yonkers neoctne v úpadku.

16
00:00:56,771 --> 00:00:59,023
Toto je okamžik pravdy,
pánové.

17
00:00:59,106 --> 00:01:03,653
Ctihodnosti, žádám o přestávku,
abych se mohl poradit s klientem.

18
00:01:04,195 --> 00:01:07,573
Přiblížil se čas oběda.
Sejdeme se znovu ve dvě.

19
00:01:07,907 --> 00:01:10,618
-Do té doby přerušuji jednání.
-Povstaňte.

20
00:01:20,336 --> 00:01:23,047
Vidíte, že už mu
dochází trpělivost.

21
00:01:23,130 --> 00:01:25,383
........