1
00:01:26,624 --> 00:01:30,183
Tyto šaty byl objeveny
mezi historickými artefakty,

2
00:01:30,219 --> 00:01:32,653
které se nedávno vrátily z jiných zemí.

3
00:01:32,822 --> 00:01:37,058
Jedná se o převratný objev,

4
00:01:37,059 --> 00:01:42,230
v oblasti designu oděvů
v dynastii Čoson.

5
00:01:42,231 --> 00:01:47,802
Také bylo zjištěno, že muž, který
přinesl revoluci do čosonské módy,

6
00:01:47,803 --> 00:01:51,740
byl návrhář královské rodiny,

7
00:01:51,741 --> 00:01:59,374
hlavní krejčí Sanguiwonu, Cho Dol-suk.

8
00:02:34,587 --> 00:02:36,274
<i>3 roky po smrti krále</i>

9
00:02:36,275 --> 00:02:39,775
<i>nařídil nový král hlavnímu krejčímu
Cho Dol-sukovi ušít nové dračí roucho.</i>

10
00:03:07,592 --> 00:03:09,405
Hlavní krejčí Cho Dol-suk

11
00:03:09,485 --> 00:03:11,321
se neprodleně dostaví

12
00:03:11,322 --> 00:03:15,422
na příkaz Jeho Veličenstva
do královského paláce.

13
00:03:22,498 --> 00:03:26,601
Odhalení dračího roucha.

14
00:03:38,814 --> 00:03:43,751
Gratulujeme k ukončení období
smutku a novému dračímu rouchu.

15
00:03:44,186 --> 00:03:46,719
Gratulujeme, Vaše Veličenstvo.

16
00:03:50,492 --> 00:03:52,050
Gratulace si nechte.

17
00:03:55,231 --> 00:03:58,923
Hlavní krejčí, vypadáš svěže.

18
00:03:59,368 --> 00:04:02,496
Oženil ses tajně během období smutku?

19
00:04:02,671 --> 00:04:04,639
Vaše Veličenstvo, jak bych mohl...

20
00:04:04,840 --> 00:04:06,432
Jen vtipkuju.

21
00:04:24,293 --> 00:04:26,853
Už to jsou 3 roky,

22
00:04:27,362 --> 00:04:29,687
co můj bratr zemřel.

23
00:04:32,721 --> 00:04:36,287
Nastoupil jsem na trůn dle vašich přání.

24
00:04:40,109 --> 00:04:43,306
........