1
00:00:00,332 --> 00:00:01,335
<i>V predchádzajúcich
častiach "The Whispers"...</i>

2
00:00:01,504 --> 00:00:03,403
- Trochu ma bolí hlava.
- Minx?

3
00:00:03,702 --> 00:00:06,904
Keď sa Drill stáva slabším,
naše deti tiež.

4
00:00:06,923 --> 00:00:08,005
Odizolovať ich?

5
00:00:08,056 --> 00:00:09,757
Drill povedal, že nám
všetkým bude lepšie,

6
00:00:09,759 --> 00:00:11,676
hneď ako nájde Orion.

7
00:00:11,727 --> 00:00:15,513
"Orion" by mohlo znamenať
nejakú osobu alebo miesto.

8
00:00:15,564 --> 00:00:17,648
Niekto s prístupom,
aby mu pomohol vyslať signál.

9
00:00:17,683 --> 00:00:18,649
Je tam niekto?

10
00:00:18,684 --> 00:00:20,101
Nepribližujte sa!

11
00:00:21,570 --> 00:00:24,321
Je to stopa po popálenine.
Drill je tu.

12
00:00:24,356 --> 00:00:25,673
Prevtelil sa do jedného z detí.

13
00:00:25,707 --> 00:00:27,274
Mohol by to byť ktokoľvek z nich.

14
00:00:28,977 --> 00:00:30,778
Silas, vieš kto je Drill?

15
00:00:32,080 --> 00:00:33,781
To je Drill! Vravel som vám,
že sa to dozvie!

16
00:00:44,159 --> 00:00:48,129
Ocko! Ocko!

17
00:00:48,131 --> 00:00:51,432
To je v poriadku, Minx.
Všetko je v poriadku. Ocko je tu.

18
00:00:51,466 --> 00:00:53,734
Dobre, poď sem.
Všetko je v poriadku.

19
00:00:53,768 --> 00:00:56,670
Všetko je v poriadku.
Mám ťa. Dobre.

20
00:00:56,705 --> 00:00:58,672
Všetko je v poriadku.

21
00:00:58,707 --> 00:01:00,808
Si v poriadku?

22
00:01:00,810 --> 00:01:02,443
Čo sa deje?

23
........