1
00:00:03,848 --> 00:00:05,815
Skurvy syn.

2
00:00:06,567 --> 00:00:08,453
Skonči tú prekliatu hru.

3
00:00:08,488 --> 00:00:09,770
Ahoj Al.

4
00:00:11,566 --> 00:00:12,722
Kto do pekla si?

5
00:00:12,757 --> 00:00:15,702
Na tom nezáleží.
Prišiel som vyberať.

6
00:00:15,755 --> 00:00:17,704
Pre koho?

7
00:00:17,757 --> 00:00:19,039
Nepoznám ťa.

8
00:00:19,041 --> 00:00:21,708
Pre ľudí, pred ktorými sa celý týždeň skrývaš.

9
00:00:21,761 --> 00:00:24,428
Dlhuješ päť tisíc.

10
00:00:24,463 --> 00:00:26,346
Tak poďme.

11
00:00:30,719 --> 00:00:33,053
Zaplatím. Človeče.
Zaplatím. Zaplatím.

12
00:00:37,393 --> 00:00:40,394
Zaplatím! Ale musíme ísť do mojej kancelárie!

13
00:00:51,540 --> 00:00:54,041
Ježiši Kriste, človeče.
Snažím sa, jasne?

14
00:00:54,076 --> 00:00:56,210
Poranil si mi ruku.
Nie je to jednoduché.

15
00:00:56,245 --> 00:00:57,578
Ja ťa nenaháňam, idiot.

16
00:00:57,630 --> 00:01:00,047
Chcem sa len uistiť či nemáš v trezore nejakú zbraň.

17
00:01:00,082 --> 00:01:02,132
Nemám žiadnu poondiatú zbraň.

18
00:01:05,888 --> 00:01:07,888
Pekne pomaly.

19
00:01:13,179 --> 00:01:15,646
Teraz zostanem bez práce.

20
00:01:15,681 --> 00:01:18,232
Ale myslím, že ťa to nezaujíma?

21
00:01:35,084 --> 00:01:37,201
To bolo rýchle.

22
00:01:38,169 --> 00:01:40,087
Požičal si firemné peniaze.

23
00:01:40,122 --> 00:01:41,788
Dokážeš byť presvedčivý.

24
00:01:41,841 --> 00:01:44,041
Končím.

........