2
00:00:38,872 --> 00:00:41,875
ZÁVADA NENÍ NA VAŠEM PŘIJÍMAČI.

3
00:00:41,910 --> 00:00:44,377
NESNAŽTE SE SROVNAT OBRAZ.

4
00:00:44,412 --> 00:00:47,881
VYSÍLÁNÍ TEĎ ŘÍDÍME MY.

5
00:00:47,916 --> 00:00:49,883
NASTAVUJEME OBRAZ HORIZONTÁLNĚ.

6
00:00:49,918 --> 00:00:52,385
NASTAVUJEME OBRAZ VERTIKÁLNĚ.

7
00:00:52,420 --> 00:00:55,388
MŮŽEME OBRAZ ÚPLNĚ ROZMAZAT

8
00:00:55,423 --> 00:00:57,273
NEBO VYLADIT DO KŘIŠŤÁLOVÉHO JASU.

9
00:00:57,524 --> 00:00:59,025
PŘÍŠTÍ HODINU SEĎTE TIŠE,

10
00:00:59,526 --> 00:01:01,895
A MY BUDEME ŘÍDIT VŠE,
CO UVIDÍTE A USLYŠÍTE.

11
00:01:01,930 --> 00:01:04,898
PŘIPRAVTE SE K ÚČASTI
NA VELKÉM DOBRODRUŽSTVÍ.

12
00:01:05,398 --> 00:01:09,152
PŘIPRAVTE SE NA HRŮZU A ZÁHADY

13
00:01:09,402 --> 00:01:12,907
SAHAJÍCÍ OD NEJZAZŠÍCH HLUBIN VĚDOMÍ...

13
00:01:13,002 --> 00:01:15,907
AŽ PO KRAJNÍ MEZE

13
00:01:17,502 --> 00:01:20,907
M.Š.E.

14
00:01:32,926 --> 00:01:35,929
V této místnosti,
čtyřiadvacet hodin denně,

15
00:01:36,429 --> 00:01:37,931
sedm dní v týdnu,

16
00:01:37,966 --> 00:01:40,433
bezpečnostní personál
Ministerstva obrany

17
00:01:40,468 --> 00:01:41,935
ve výzkumném středisku
Cypress Hills

18
00:01:41,970 --> 00:01:45,939
udržuje neustálý dohled
nad zdejšími vědci pomocí M.Š.E.,

20
00:01:46,439 --> 00:01:49,443
tajemného elektronického zařízení,
jehož samotná existence

22
00:01:49,478 --> 00:01:51,945
je důsledně tajena
široké veřejnosti.

23
00:01:51,980 --> 00:01:53,947
A tak by to i zůstalo,

24
00:01:53,982 --> 00:01:56,449
nebýt událostí,
jichž budete svědky.
........