1
00:00:42,667 --> 00:00:48,338
Často přemýšlím, proč nás
to táhne k určitým věcem.

2
00:00:48,506 --> 00:00:51,592
Vezměme si například toto město.

3
00:00:51,760 --> 00:00:56,430
Je zde 10 milionů lidí,
10 milionů duší,

4
00:00:56,598 --> 00:01:02,561
každá z nich hledá
smysl svého života.

5
00:01:02,729 --> 00:01:07,024
Ale kolik z nich jej opravdu najde?

6
00:01:07,192 --> 00:01:08,650
Vidíte ten kříž?

7
00:01:08,818 --> 00:01:12,196
Každý den pod ním prochází
nespočet lidí,

8
00:01:12,363 --> 00:01:14,698
ale kdo si ho skutečně všimne?

9
00:01:14,866 --> 00:01:19,870
A z těch, co si všimnou,
jaký pro ně má vlastně význam?

10
00:01:20,038 --> 00:01:21,955
Když se zeptáš mě, tak ti řeknu,

11
00:01:22,123 --> 00:01:25,000
že znamená odpuštění
a vykoupení,

12
00:01:25,168 --> 00:01:29,088
protože já vím,
jaký by měl být jeho význam.

13
00:01:29,255 --> 00:01:34,593
Ale co to znamená doopravdy?

14
00:01:34,761 --> 00:01:39,598
Toto je příběh 12 duší,
které se chystají to zjistit,

15
00:01:39,766 --> 00:01:44,603
12 životů,
které se protnou u kříže,

16
00:01:44,771 --> 00:01:48,690
kde budou čelit
stejné otázce.

17
00:01:59,828 --> 00:02:01,286
Ucpané dýchací cesty.
Kyslík zaveden.

18
00:02:01,454 --> 00:02:03,789
Natlakováno na 100%,
15 litrů za minutu.


19
00:02:03,957 --> 00:02:05,415
Raději bez tracheostomie,
pokud nedoporučíte něco jiného.

20
00:02:05,583 --> 00:02:07,042
Rozumím, 81.

21
00:02:07,210 --> 00:02:09,086
Pokusme se jí neřezat,
dokud to nebude nutné.

22
........